Selvstændig? Find relevante links her

Spørgsmålene står i kø, når man vil starte op som selvstændig. God, kvalificeret sparring er afgørende - og der er masser at hente hos både Din Sundhedsfaglige A-kasse, dit fagforbund, de fem regionale væksthuse og i kommunen. Vi har samlet links og informationer her.

Dagpengeregler for selvstændige

Springer du ud som selvstændig, kan der være en periode under opstarten, hvor du kun har en meget lille eller måske slet ingen indtægt. Her kan det være nærliggende at søge om dagpenge, men der gælder helt særlige regler i forhold til selvstændige og dagpenge. Reglerne er i øjeblikket under forandring. Her er et lille overblik over, hvad du skal være opmærksom på i forhold til de nuværende regler, og hvilke muligheder de nye regler kommer til at give.

Regler, der gælder indtil 30. september 2018

Generelt kan du ikke få dagpenge, hvis du er selvstændig på fuldtid. Heller ikke selv om du ikke har nogen indtægt. Derfor kan det være afgørende at kontakte Din Sundhedsfaglige A-kasse, inden du vælger at kvitte lønmodtagerjobbet og starte som selvstændig.

Hvis din virksomhed derimod er din bibeskæftigelse, kan du bevare din dagpengeret – dog i en begrænset periode. Du kan altså få dagpenge, men timerne du bruger i din virksomhed bliver modregnet. Det er Din Sundhedsfaglige A-kasse, der vurderer, om din virksomhed kan betragtes som selvstændig bibeskæftigelse med tilhørende dagpengeret. Vurderingen tager udgangspunkt i, om det er muligt for dig at stå til rådighed for arbejdsmarked og deltage i de møder, som a-kasse og jobcenter indkalder til.

For at du kan få dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse, er det et krav, at du til enhver tid kan drive din virksomhed uden for normal arbejdstid. Da netop sundhedssektoren er på arbejde døgnet rundt, findes der ikke “unormale” arbejdstider, og det er derfor særligt vigtigt, at du er sikker på, hvordan loven tolkes i netop din situation. Det kan Din Sundhedsfaglige A-kasse hjælpe dig med at afklare.

Få klar besked om din situation

Man kan være selvstændig på mange måder. Derfor er det en god idé at du kontakter os, anbefaler Forsikringsafdelingen i Din Sundhedsfaglige A-kasse. De får flest henvendelser fra fysioterapeuter, der fx ønsker at være lejer på en klinik.

Efter de regler, der gælder indtil 30. september 2018, bliver du som fysioterapeut anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har eget ydernummer - uden skelen til, om du er klinikejer, medejer eller lejer. Hvis du er vikar med ydernummer vurderes du også som selvstændig og kan dermed ikke modtage dagpenge.

Læs mere om de gældende regler for selvstændige her.

Nye regler efter 1. oktober 2018

Den 1. oktober 2018 kommer der nye regler, der giver selvstændige nye muligheder for at kunne modtage dagpenge. De nye regler vil gøre det muligt for dig at starte en selvstændig virksomhed op, mens du får dagpenge, og fortsætte med at få dagpenge i en begrænset periode under opstarten af din virksomhed. Det er dog en forudsætning, at du samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du kan starte i et lønmodtagerarbejde med dags varsel.

Med de nye regler indføres desuden en anden definition af, hvornår noget skal anses for at være selvstændig virksomhed. Det får bl.a. den betydning, at du som fysioterapeut med eget ydernummer ikke længere vil blive anset for at være selvstændig, hvis din løn indberettes til SKAT som lønindtægt. Også i tilfælde hvor dine aktiviteter stadig vil blive anset for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, vil det fremover blive lettere at blive godkendt til at få dagpenge ved siden af. Kravet om, at du til enhver tid skal kunne drive din virksomhed uden for normal arbejdstid, bliver nemlig fjernet.

Selv om der altså er flere lempelser i reglerne i forhold til at få dagpenge ved siden af, at du har selvstændig virksomhed, anbefales det, at du kontakter Din Sundhedsfaglig A-kasse for nærmere vejledning i din konkrete situation. Du vil kunne læse mere om de nye regler for selvstændige på dsa.dk i løbet af efteråret 2018.

Læs mere om de nye regler her.

Linksamling

Find viden, sparring og inspiration her:

Virk Startvækst 
Virk Startvækst drives af Erhvervsstyrelsen. Her får du viden og værktøjer til at starte din virksomhed. Målet er at hjælpe iværksættere i gang. Du kan fx downloade forretningsplan og et komplet budgetsystem.

Iværksætter.dk
Linksamling med relevant indhold for iværksættere.

Amino.dk
Mødestedet for mere end 100.000 iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende.

Hovedstadens Iværksætterprogram
Sparring, redskaber og workshops for iværksættere i Region Hovedstaden. En del af indholdet kan dog bruge bredt set, uanset hvor du bor.

Fagforeninger
Kontakt din fagforening. Flere fagforeninger har tilbud til dig, der drømmer om at blive selvstændig. 

Væksthuse 
Find dit regionale væksthus. Her kan du få gratis, uvildig, professionel problemafklaring - målrettet din virksomheds behov og potentiale. 


Til top