Udbetaling af ydelser

Bemærk, at nye dagpengeregler for selvstændige træder i kraft 1. oktober 2018 - læs her, hvad du skal være opmærksom på.

 

Dagpenge som selvstændig

Har du drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, har du ret til dagpenge.  

​Har du drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst 3 sammenhængende, hele regnskabsår umiddelbart før ledigheden uden at have modtaget støtte til virksomheden, beregnes årsindtægten som gennemsnittet af indtægten i de 2 bedste, hele regnskabsår, der er afsluttet inden for de seneste 5 år. 

Har du ikke drevet selvstændig virksomhed i tre år, vil vi beregne din indtægt ud fra oplysninger fra dit tidligere lønarbejde.

Hvis du ikke kan beregnes som lønmodtager, beregnes du som selvstændig i mindre end tre år.
Du har ikke mulighed for at modtage dagpenge fra a-kassen, hvis du i en periode har mindre eller intet at lave i din selvstændige virksomhed.  Baggrunden er, at arbejdsløshedsforsikringen ikke må virke som erhvervsstøtte.

Du skal være helt være ophørt med at drive virksomhed og have afviklet hele virksomheden for at kunne modtage dagpenge.

Supplerende dagpenge som selvstændig

Du kan ikke få supplerende dagpenge, når du driver en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. En virksomhed er hovedbeskæftigelse, når du lægger hovedparten af dine arbejdstimer i virksomheden. ​

Har du kun ganske få timer i sin selvstændige virksomhed, og den er registreret som selvstændig bibeskæftigelse, kan du have ret til dagpenge samtidig. 

Læs mere om bibeskæftigelse 

Feriedagpenge som selvstændig

Du skal forud for din ferie være dagpengeberettiget, for at du kan få udbetalt feriedagpenge. Dette betyder, at hvis du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, så vil du desværre ikke være berettiget til feriedagpenge. Dette skyldes, at du skal være endeligt ophørt som selvstændig, før du er dagpengeberettiget.


Til top