Selvstændig virksomhed

Selvstændige erhvervsdrivende er også medlemmer i DSA. Det gælder både, når virksomheden er hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Medlemskabet kræver kun en uddannelse inden for DSAs faglige område. Er du selvstændig og medlem af en anden a-kasse, kan du overflyttes til DSA, hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse.

Selvstændig i lovens forstand

Du er selvstændig erhvervsdrivende i a-kasselovgivningens forstand, når du for egen regning og risiko arbejder i en virksomhed med det formål at få et økonomisk udbytte.

Når DSA vurderer, om du driver selvstændig virksomhed, lægger vi bl.a. vægt på, om:
• du har anden arbejdskraft ansat
• virksomheden er momsregistreret
• du bruger skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende
• virksomheden er et interessentskab (I/S)

Arbejder du i et selskab (A/S eller ApS), driver du også selvstændig virksomhed, hvis du selv eller din nærmeste familie ejer kapital af en vis størrelse.

Ansat hos ægtefælle

Hvis du arbejder hos din ægtefælles virksomhed, bliver du også anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis:
• der er under 20 ansatte i virksomheden, eller
• du er ansat i en overordnet stilling, eller
• du ikke er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår

Hvis blot en af de tre betingelser er opfyldt, er du selvstændig, uanset om du får udbetalt løn som lønmodtager og betaler a-skat mv.

Eget ydernummer

Som fysioterapeut bliver du anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du som ejer, medejer eller indlejer har eget ydernummer. Det samme er tilfældet, hvis du er vikar på et ydernummer. 

Har du tidligere drevet egen virksomhed?

Hvis du tidligere har drevet selvstændig virksomhed, skal du være være opmærksom på, at din virksomhed ikke længere er tilmeldt offentlige registre. Har du nemlig først én gang haft en aktiv virksomhed, vil du automatisk bevare din status som selvstændig erhvervsdrivende, indtil du aktivt lukker, sælger eller overdrager virksomheden til en anden. Du bliver ikke anset som værende ophørt med at drive virksomhed, bare fordi du ikke længere udfører opgaver i virksomheden. Dette gælder også, selvom det måske er flere år siden, du sidst har udført opgaver i virksomheden, og at du i mellemtiden har arbejdet som lønmodtager.

Det kan have stor betydning for din ret til dagpenge, hvis du fortsat har en virksomhed, har et CVR-nummer eller er momsregistreret. Derfor skal du altid oplyse os om dette, hvis du søger dagpenge, efterløn eller feriedagpenge, så vi kan sikre, du ikke kommer i klemme i reglerne. 

Er du i tvivl om, hvorvidt dit arbejde er selvstændig virksomhed eller lønarbejde, så kontakt DSA.

Hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse

Din ret til arbejdsløshedsforsikring og efterløn afhænger af, om du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse.

Virksomheden er din hovedbeskæftigelse, hvis du arbejder mere i den end i et andet (lønmodtager-) arbejde. Det handler altså om, hvor meget tid du bruger. Virksomheden er også din hovedbeskæftigelse, hvis den er din eneste eller væsentligste indtægt.

Økonomi og drift

Ekstra penge, hvis du er ledig
Med en DSA tillægsforsikring kan du lægge lidt ekstra oven i dagpengene. Sammen med Bauta Forsikring tilbyder DSA markedets bedste tillægsforsikring.
Læs mere en tillægsforsikring her 

Erhvervsforsikring
Du kan tegne forskellige erhvervsforsikringer gennem Bauta og Runa Forsikring A/S.
Se mulighederne i en erhvervsforsikring 

Sygeforsikring 
Som selvstændig kan du tegne en frivillig sygeforsikring fra enten 1. eller 3. sygedag.
Læs mere om sygeforsikring

Erhvervssygdomsforsikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES dækker hvis du pådrager dig en erhvervssygdom.
Læs mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring her

Kom godt i gang med din virksomhed
Er du iværksætter kan du hente inspiration, vejledning og information hos Startvækst.
Besøg startvaekst.dk

Virksomhed i krise
Går tingene ikke som planlagt, og er din virksomhed kommet i krise, kan du hente hjælp hos Early Warning. 
Få hjælp hos Early Warning


 


Til top