Selvstændig virksomhed

Selvstændige erhvervsdrivende kan også være medlemmer i DSA. Det gælder både, når virksomheden er hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Medlemskabet kræver kun en uddannelse inden for DSAs faglige område. Er du selvstændig og medlem af en anden a-kasse, kan du overflyttes til DSA, hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse.

Din ret til arbejdsløshedsforsikring og efterløn afhænger af, om du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. 

Virksomheden er din hovedbeskæftigelse, hvis du arbejder mere i den end i et andet (lønmodtager-) arbejde. Det handler altså om, hvor meget tid du bruger. Virksomheden er også din hovedbeskæftigelse, hvis den er din eneste eller væsentligste indtægt.

Selvstændig i lovens forstand

Du er selvstændig erhvervsdrivende i a-kasselovgivningens forstand, når du for egen regning og risiko arbejder i en virksomhed med det formål at få et økonomisk udbytte.

Når DSA vurderer, om du driver selvstændig virksomhed, lægger vi bl.a. vægt på, om:
• du har anden arbejdskraft ansat
• virksomheden er momsregistreret
• du bruger skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende
• virksomheden er et interessentskab (I/S)

Arbejder du i et selskab (A/S eller ApS), driver du også selvstændig virksomhed, hvis du selv eller din nærmeste familie ejer kapital af en vis størrelse.

Ansat hos ægtefælle

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, bliver du også anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis:
• der er under 20 ansatte i virksomheden, eller
• du er ansat i en overordnet stilling, eller
• du ikke er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår

Hvis blot en af de tre betingelser er opfyldt, er du selvstændig, uanset om du får udbetalt løn som lønmodtager og betaler a-skat mv.

Hvis du har afgørende indflydelse i din ægtefælles virksomhed, anses du også for at drive selvstændig virksomhed. Afgørende indflydelse er, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie, er indehaver af
1)  mindst 50 % af selskabskapitalen
2)  mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi
3)  en bestemmende andel af selskabets kapital
4)  en bestemmende andel af stemmerne i selskabet eller
5)  mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende eller ægtefællen tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Som "nærmeste familie" anses dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Udtrædelse af ægtefælles virksomhed
Du vil anses for at være udtrådt af din ægtefælles virksomhed, hvis DSA modtager en underskrevet tro- og love erklæring fra dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden. Dog betinget af, at du selvfølgelig ikke længere udfører nogen form for opgaver eller arbejde i virksomheden. Du er først udtrådt af virksomheden den dag, DSA modtager erklæringen.

Eget ydernummer

Som fysioterapeut bliver du anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du som ejer, medejer eller indlejer har eget ydernummer. Det samme er tilfældet, hvis du er vikar på et ydernummer. 

Har du tidligere drevet egen virksomhed?

Hvis du tidligere har drevet selvstændig virksomhed, skal du være være opmærksom på, at din virksomhed ikke længere er tilmeldt offentlige registre. Har du nemlig først én gang haft en aktiv virksomhed, vil du automatisk bevare din status som selvstændig erhvervsdrivende, indtil du aktivt lukker, sælger eller overdrager virksomheden til en anden. Du bliver ikke anset som værende ophørt med at drive virksomhed, bare fordi du ikke længere udfører opgaver i virksomheden. Dette gælder også, selvom det måske er flere år siden, du sidst har udført opgaver i virksomheden, og at du i mellemtiden har arbejdet som lønmodtager.

Det kan have stor betydning for din ret til dagpenge, hvis du fortsat har en virksomhed, har et CVR-nummer eller er momsregistreret. Derfor skal du altid oplyse os om dette, hvis du søger dagpenge, efterløn eller feriedagpenge, så vi kan sikre, du ikke kommer i klemme i reglerne. 

Er du i tvivl om, hvorvidt dit arbejde er selvstændig virksomhed eller lønarbejde, så kontakt DSA.

Solcelleanlæg som selvstændig virksomhed

Solcelleanlægget betragtes IKKE for selvstændig virksomhed, hvis:

1) Det er monteret på eget hus/ejendom.
2) Den strøm, der produceres er til eget forbrug, og anlægget er begrænset herefter.
3) Anlægget ikke er anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til elselskabet. Dog er det tilladt af sælge overskydende strøm til elselskabet.

Det betyder, at du i ovenstående situation ikke skal søge om tilladelse til drift af selvstændig bibeskæftigelse, når du ansøger om dagpenge eller efterløn.


Til top