Bibeskæftigelse

Bemærk, at nye dagpengeregler for selvstændige træder i kraft 1. oktober 2018 - læs her, hvad du skal være opmærksom på.

 

Dagpengeret

Det er muligt at få dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Forudsætningen er, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge, og sandsynliggør, at du til hver en tid kan udføre alt arbejdet i din virksomhed uden for normal arbejdstid og selv kan tilrettelægge din arbejdstid. Desuden skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal desuden oplyse, om:

  • arten og omfanget af virksomheden
  • du har ansat arbejdskraft
  • hvilke arbejdsopgaver du eller andre udfører i virksomheden, hvordan opgaverne er fordelt og hvor megen tid, der bliver brugt på opgaverne
  • virksomhedens omsætning og indtjening

Er du ledig og ønsker at starte en virksomhed, skal du altid have tilladelse hos DSA, hvis du fortsat ønsker dagpenge. Ud fra dine oplysninger om virksomheden vurderer vi, om du har ret til dagpenge.

Du skal også give DSA besked, hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang, da det kan have betydning for din ret til dagpenge.

Dagpenge – hvor længe

Du kan få dagpenge i 78 uger, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Det er kun de uger, hvor du får udbetalt dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen, som tæller, men vær opmærksom på, at det tæller som en hel uge, selvom du fx kun har fået dagpenge for én dag.

Når du har modtaget dagpenge i en samlet periode på 78 uger, vurderer DSA, om du har ret til dagpenge i en ny periode på 78 uger. Vil du vide, hvordan du kan optjene ret til en ny periode med dagpenge, så kontakt DSA.

Undtagelser fra den begrænsede dagpengeret

Dit arbejde i virksomheden kan være af så ringe omfang, at du kan blive undtaget fra den begrænsede dagpengeret på 78 uger. Det gælder fx nogle former for deltidslandbrug.

Få mere at vide om reglerne hos DSA.

Fradrag i dagpengene

Alle de timer, du bruger på driften af din bibeskæftigelse, betyder fradrag i dine dagpenge. Du skal derfor også oplyse om den tid, du har brugt på transport, administration, rengøring mv.

Optjening af skattefri præmie

Timer fra din selvstændige bibeskæftigelse tæller ikke med til opgørelse af timer hverken til beskæftigelseskrav eller til skattefri præmie.

Ophør

Hvis du vil undgå den begrænsede dagpengeret på 78 uger, skal du ophøre med din bibeskæftigelse.

Du betragtes som ophørt, hvis du lukker virksomheden. Du kan også ophøre med din bibeskæftigelse, hvis du:

  • Sælger, bortforpagter eller udlejer virksomheden. Det må blot ikke være til din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn. 

Fortsætter din ægtefælle virksomheden, er du ophørt, hvis du:

  • Du og din ægtefælle underskriver en erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Ophøret træder først i kraft fra den dag, hvor DSA modtager erklæringen. Henvend dig derfor i god tid, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.
  • Hvis du dokumenterer, at samlivet med din ægtefælle er ophævet i forbindelse med separation eller skilsmisse
Fortsætter din medejer(e) virksomheden, er du ophørt, hvis du: 
  • Stopper med at arbejde i virksomheden, fordi dine arbejdsopgaver er bortfaldet eller er blevet overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn
  • Stopper med at arbejde i virksomheden, fordi du ikke længere lever sammen med din ægtefælle 

Er du momsregistreret, skal du huske at afmelde momsen.

 


Til top