Kollektivt ferielukket

Hvis din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket, skal du bruge den ferie, du har optjent ved at arbejde. Hvis du ikke har optjent nogen feriepenge, kan du få feriedagpenge, hvis du har optjent dage med feriedagpenge.

Har du ikke flere feriedage og dage med feriedagpenge?
Har du ikke flere feriedage eller flere dage med feriedagpenge, kan du søge om arbejdsløshedsdagpenge fra os, hvis du vel at mærke opfylder betingelserne for at få almindelige arbejdsløshedsdagpenge.

Bemærk, at du kun kan få dagpenge 1. og 2. juledag (25. og 26. december), hvis du kan dokumentere, at du skulle have været på arbejde den dag, hvis der ikke havde været ferielukket. Har du ifølge din overenskomst ferie med løn den 24. og 31. december, vil du ikke kunne få dagpenge disse dage.

Hvis du skal søge dagpenge 
Hvis du opfylder betingelserne for at kunne søge dagpenge, skal du:

  1. Melde dig ledig på jobnet.dk.
  2. Udfylde en Ansøgning om dagpenge på Mit DSA.
  3. Sende dokumentation på, at din arbejdsgiver har varslet ferielukningen efter gældende regler om varsling af ferie. Reglerne står i ferieloven eller i din overenskomst. (En arbejdsgiver kan varsle ferielukning i en ansættelsesaftale, i en overenskomst, i en lokalaftale, eller i et brev eller en mail til medarbejderen.) 
  4. Sende dokumentation for, at du har afholdt alle dine feriedage.

Søger du kun dagpenge mellem jul og nytår?
Hvis der kun er lukket i dagene mellem jul og nytår (24. december til 1. januar), behøver du ikke melde dig ledig på jobnet.dk for at få dagpenge. I stedet skal du:

  1. Printe og udfylde en Ansøgning om dagpenge her og sende den som pdf-fil i en besked via Min Indbakke på Mit DSA.
  2. Sende en bekræftelse fra din arbejdsgiver om, at der er kollektivt ferielukket.
  3. Sende dokumentation for, at du har afholdt alle dine feriedage.

Til top