Feriekort

Feriekort - hvem skal underskrive?

Har du et feriekort, som du endnu ikke har fået udbetalt, kan du herunder se, hvem der skal underskrive det. Det er forskelligt afhængig af din situation.
 

Din situation Hvem underskriver feriekortet
Lønmodtager Arbejdsgiver
Løntilskud Arbejdsgiver
Efterlønsmodtager DSA
Dagpengemodtager/i aktivering DSA
Supplerende dagpenge DSA
Kontanthjælpsmodtager Kommunen
Ingen af de overnævnte Kommunen
Feriekort fra Feriekonto (ATP) Det gør du selv. Du logger dig ind på atp.dk med NemID og følger vejledningen.
Husk hvis du er ledig eller på efterløn, skal du alligevel give os besked, da dagene med feriepenge skal modregnes i din ydelse fra a-kassen.

 

Vær opmærksom på, at du som ledig er forpligtet til at give besked om din ferie til dit jobcenter eventuelt via jobnet.dk senest 14 dage før feriens start, og til DSA senest første feriedag.

*) man er ledig, når man er tilmeldt i jobcenteret og modtager dagpenge eller løn i løntilskudsjob

 

 


Til top