Feriedagpenge i overgangsperioden til ny ferielov

I forbindelse med den nye ferielov er der en ”overgangsperiode”, der sikrer en smidig overgang fra den gamle ferielov til den nye. Overgangsperioden løber fra 1. januar 2019 frem til 31. august 2020, og den påvirker reglerne for feriedagpenge.

Kortere ferieår og færre feriedage

Det, du skal være særligt opmærksom på i overgangsperioden, er, at ferieåret er forkortet, så det kun løber fra 1. maj til 31. august 2020. Antallet af feriedage er tilpasset den kortere periode. Det betyder, at du maksimalt kan have optjent 16,6 feriedage i alt, som du skal afholde inden 31. august 2020. Efter 1. september overgår vi til ”samtidighedsferie”, der betyder, at man optjener og afholder ferie løbende. Du vil derfor ikke kunne overføre evt. overskydende feriedagpenge til det næste ferieår. 

Regler for optjening og afholdelse

Du skal som hidtil opfylde de almindelige betingelser for udbetaling af feriedagpenge. 

Regler for feriedagpenge i overgangsperioden:

  • Optjening: I perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 har du optjent ret til feriedagpenge efter samme principper som hidtil. Du kan dog maksimalt have optjent 16,6 dage med feriedagpenge. 
  • Afholdelse: Ferie med feriedagpenge, som du har optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019, kan du holde i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Ferieåret er altså forkortet med 8 måneder.
  • Ingen tilgodehavende: I perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020 kan du ikke optjene ret til feriedagpenge.  

Regler for ferie du har optjent fra en arbejdsgiver i overgangsperioden:

  • Optjening: I perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 har du optjent ret til ferie efter samme principper som hidtil. Du kan dog maksimalt have optjent 16,6 dages ferie.
  • Afholdelse: Ferie, som du har optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du holde i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Ferieåret er altså forkortet med 7 måneder.
  • Tilgodehavende: Ferie, du som lønmodtager har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver sat ind på en særlig konto for ”tilgodehavende feriemidler”.  Da reglerne blev lavet, var udgangspunktet at du første kunne få ”tilgodehavende feriemidler”  udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.  På grund af COVID-19 kan du dog allerede fra 1. oktober 2020 søge om at få op til 3 uger af de ”tilgodehavende feriemidler” udbetalt.

1. september 2020, hvor den nye ferielov er trådt i kraft, overgår vi til samtidighedsferie. 

Særlige regler for afholdelse af egen ferie 

Har du optjent ferie med løn eller på feriekort hos en arbejdsgiver, skal du fortsat bruge den ferie først, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Men der gælder særlige regler, hvis du samlet set har optjent ret til mere end 16,6 dage med feriepenge og feriedagpenge.  Så kan du få feriedagpenge, når du har holdt 16,6 feriedage minus antallet af dage med feriedagpenge, som du har optjent. 

Det vil fx være tilfældet, hvis du har været i fast arbejde fra 1. januar til 31. august 2019, og derefter har været ledig og fået udbetalt fulde dagpenge fra. 1. september 2019 til 31. december 2019. I den situation vil du have optjent feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver til 16,6 dage – og du vil have optjent ret til 8 dage med feriedagpenge. Den særlige regel betyder, at du kun behøver at have holdt 9 af dine feriedage med egen optjent ferie, før du kan få udbetalt feriedagpenge. De sidste 8 feriedage kan du altså få udbetalt  - både dine resterende feriepenge fra din arbejdsgiver og feriedagpengene fra DSA.

Anden frist for ansøgning i overgangsperioden

Du kan senest ansøge om feriedagpenge 31. maj 2021 – du kan altså godt søge om udbetaling af feriedagpenge, efter du har afholdt din ferie. 

Det er dog vigtigt, at du overholder fristen for at søge om feriedagpenge, som er senest 31. maj 2021. Søger du senere, kan du nemlig ikke få feriedagpenge for det ferieår, der er gået. Det gælder også, selv om du har holdt ferien. 

Husk at ferieåret i overgangsperioden løber fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Ferie med feriedagpenge kan ikke overføres til næste ferieår.

Sådan søger du om feriedagpenge

Du søger om feriedagpenge ved at udfylde blanketten: Ansøgning om feriedagpenge for ferieåret 1. maj 2020 til 31. august 2020

Huske at melde ferien til dit jobcenter, inden du holder ferien, hvis du er ledig.

 


Til top