Feriedagpenge generelt

Hvis du har været ledig eller fået ydelser fra din kommune under barsel, kan du her læse om, hvordan du skal forholde dig. Inden ferieåret begynder, får du en opgørelse over de feriedagpenge, du har optjent i det seneste kalenderår.

Hvordan søger jeg om feriedagpenge

Du kan søge om feriedagpenge via Mit DSA (Ansøgning om feriedagpenge). Det kræver du logger ind med NemID.

Feriedagpenge bliver udbetalt med den samme sats, som du ville få i dagpenge som ledig. Se de aktuelle satser her.

Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du tidligst modtage dem én uge før feriens start.

Hvornår kan jeg holde ferie

Indtil 1. maj 2020, skal din ferie afholdes inden for ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Sidste frist for ansøgning om feriedagpenge er en måned efter ferieåret slutter, det vil sige den 31. maj. Søger du senere, kan du ikke få feriedagpenge for det ferieår, der er slut. Ferie med feriedagpenge kan ikke overføres fra det ene ferieår til det næste. 

I forbindelse med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, er der indført en overgangsperiode, der påvirker reglerne for feriedagpenge i 2020. 

Ny ferielov: Kortere ferieår og færre feriedage 

Det, du skal være særligt opmærksom på i overgangsperioden, er, at ferieåret er forkortet, så det kun løber fra 1. maj til 31. august 2020. Antallet af feriedage er tilpasset den kortere periode. Det betyder, at du maksimalt kan have optjent 16,6 feriedage i alt, som du skal afholde inden 31. august 2020. Efter 1. september overgår vi til ”samtidighedsferie”, der betyder, at man optjener og afholder ferie løbende. Du vil derfor ikke kunne overføre evt. overskydende feriedagpenge til det næste ferieår. 

 

Hvem kan få feriedagpenge

For at få feriedagpenge skal du:

  • holde ferie
  • have din bopæl i Danmark
  • opholde dig i Danmark dagen før, ferien starter
  • være medlem af DSA eller en anden dansk a-kasse
  • have holdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver
  • være lønmodtager eller ledig
  • have ret til arbejdsløshedsdagpenge

Dimittender skal lige som andre optjene ret til feriedagpenge.

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du er under uddannelse, eller hvis du ejer/driver selvstændig virksomhed. Hvis virksomheden er bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få feriedagpenge. Du kan heller ikke få feriedagpenge, hvis du modtager sygedagpenge.

Hvis du er ledig, når du skal afholde din ferie, skal du huske at melde ferie til dit jobcenter senest 14 dage før, ferien begynder. DSA får automatisk besked om, at du holder ferie.

Hvis du har opbrugt din dagpengeret

Du kan kun få udbetalt feriedagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at få almindelige arbejdsløshedsdagpenge. Hvis din ret til arbejdsløshedsdagpenge er udløbet, kan du ikke få feriedagpenge, medmindre du på ferietidspunktet opfylder betingelserne for en ny periode med arbejdsløshedsdagpenge.


Til top