Feriedagpenge generelt

Hvis du har været ledig eller fået ydelser fra Udbetaling Danmark under barsel, kan du her læse om, hvordan du skal forholde dig.

Hvordan optjener jeg feriedagpenge?

Du optjener feriedagpenge på baggrund af dagpenge eller feriedagpenge, som du har fået udbetalt af en a-kasse, eller på baggrund af barselsdagpenge, som du har fået udbetalt af Udbetaling Danmark, mens du har været medlem af en a-kasse.

Hver gang du får udbetalt dagpenge, der svarer til 160,33 timer, så optjener du 2,08 dage med ret til feriedagpenge (hvis du får dagpenge med dimittendsatsen for nyuddannede – altså med 71,5 % af den højeste dagpengesats – optjener du dog kun 1,81 dage)

Hvordan søger jeg om feriedagpenge?

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk du skal ansøge om dem. Det gør du ved at skrive en besked til DSA via Min Indbakke på Mit DSA.

Som overskrift skal du skrive:  Ansøgning om feriedagpenge.

I selve beskeden skal du skrive:

 • Jeg søger om feriedagpenge for x antal feriedage (her skal du skrive det antal feriedage, du ønsker at holde med feriedagpenge – du skal ikke tælle lørdag og søndag med).
 • Ferien afholdes i perioden X (her skal du skrive datoen for 1. feriedag) til Y (her skal du skrive datoen for sidste feriedag).
 • Jeg får ikke løn eller feriepenge under ferien (hvis du får løn eller feriepenge under ferien, kan du ikke samtidig få feriedagpenge, derfor skal du bekræfte, at du ikke modtager dette).
 • Jeg har afholdt al egen optjent ferie efter ferieloven før første feriedag (hvis du ikke har holdt egen optjent ferie før første feriedag, kan du ikke få feriedagpenge).

Husk at give besked til Jobcentret om din ferie inden ferien starter. Som udgangspunkt skal du give Jobcentret besked om ferien 14 dage før 1. feriedag. 

Feriedagpenge bliver udbetalt med den samme sats, som du ville få i dagpenge som ledig. Hvis du får dagpenge med dimittendsatsen, eller hvis du ikke har fået dagpenge fra os, vil du får feriedagpenge med 82% satsen. Se de aktuelle satser.

Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du tidligst modtage dem en uge før feriens start. Du kan tidligst sende ansøgningen om feriedagpenge 3 måneder før ferien starter.

Du kan også nå at søge om feriedagpenge efter at ferien er startet – og også efter at den er slut. Du skal dog senest have sendt din ansøgning om feriedagpenge til os 31. januar i året efter at ferieåret er afsluttet. Får vi ikke ansøgningen indenfor fristen, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge.

Hvornår kan jeg holde ferie?

Ferieåret er fra 1. september til 31. august året efter. Ferieåret er den periode, hvor du optjener din ret til ferie og feriedagpenge – se ovenfor om optjening af feriedagpenge.

Du kan holde din optjente ferie i ferieafholdelsesperioden, der går fra 1. september til 31. december året efter. Ferieafholdelsesperioden er altså ferieåret og 4 ekstra måneder. 

Hvem kan få feriedagpenge?

For at få feriedagpenge skal du:

 • holde ferie 
 • have din bopæl i Danmark 
 • opholde dig i Danmark dagen før, ferien starter 
 • være medlem af DSA eller en anden dansk a-kasse 
 • have holdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver 
 • være lønmodtager eller ledig 
 • have ret til arbejdsløshedsdagpenge

Dimittender skal lige som andre optjene ret til feriedagpenge.

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du er under uddannelse, eller hvis du ejer/driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse. Hvis virksomheden er bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få feriedagpenge. Du kan heller ikke få feriedagpenge, hvis du er sygemeldt. 

Hvis du er ledig, når du skal afholde din ferie, skal du huske at melde ferie til dit jobcenter inden ferien begynder. DSA får automatisk besked om, at du holder ferie. Husk at i forhold til reglerne om rådighed mv. skal du melde ferie til jobcentret 14 dage før feriens start.

Hvis du har opbrugt din dagpengeret

Du kan kun få udbetalt feriedagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at få almindelige arbejdsløshedsdagpenge. Hvis din ret til arbejdsløshedsdagpenge er udløbet, kan du ikke få feriedagpenge, medmindre du på ferietidspunktet opfylder betingelserne for en ny periode med arbejdsløshedsdagpenge, eller vælger at forlænge din dagpengeret fleksibelt på baggrund af opsparede timer på din beskæftigelseskonto. 


Til top