FAQ - Feriedagpenge

Hvis du er  i arbejde, kan du søge om ferie med tilbagevirkende kraft. Du kan søge i op til en måned efter, at ferieåret er slut dvs. 31. maj.
Er du ledig, skal du altid oplyse om ferien inden feriestart.
Du kan søge i op til tre måneder frem i tiden.
Ja. Er du i arbejde, kan du søge om ferie med tilbagevirkende kraft.
Er du ledig, skal du altid orientere jobcenteret om ferien senest 14 dage inden feriens begyndelse, og DSA senest på 1. feriedag.

Hvis du har optjent feriedagpenge under barsel, og du på ferietidspunktet er ansat hos samme arbejdsgiver, som under barslen, skal du have løn under ferien af arbejdsgiveren. I det tilfælde bortfalder din ret til feriedagpenge fra DSA, og du skal ikke søge om feriedagpenge hos DSA, heller ikke hvis du er ledig på ferietidspunktet.

Du kan genindsende din blanket på Mit DSA næste gang, du skal søge om feriedagpenge. Vi gemmer dine oplysninger, så du kun skal registrere nye oplysninger som fx den nye ferieperiode.

Ja. Husk at skrive alt den ferie du allerede har holdt i hele ferieåret. Vi skal nemlig registrere ferien, du har holdt med løn- eller feriegodtgørelse fra din arbejdsgiver, før vi kan udbetale feriedagpenge.

Ja, du skal oplyse, hvor mange feriedage med løn eller ferie godtgørelse du har ret til fra en arbejdsgiver. 

Hvis du har søgt i god tid, typisk en måned før feriens start,  så modtager du feriedagpengene én uge før feriens start. Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du tidligst modtage dem én uge før feriens start.


Til top