Skattefri præmie

Den skattefri præmie er en kontant præmie til dig, der arbejder, efter du har ret til at gå på efterløn.

Der er forskellige regler for, hvornår du begynder at optjene skattefri præmie. Reglerne afhænger af, hvornår du er født. Læs mere om efterløn og alder her.  

Uanset om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret, optjener du til en præmie, hver gang du har haft 481 løntimer. Du kan maksimalt opnå 12 præmier. Det svarer til 5.772 løntimer. Hver time, du får dagpenge eller efterløn, vil blive modregnet i det samlede antal løntimer. 

Uanset om du arbejder i Danmark, Grønland, Færøerne eller i et andet EØS-land tæller dine arbejdstimer med i optjeningen til præmierne. 
Se listen over EØS-lande.

Opgørelse af timer og udbetaling

Du kan tidligst få udbetalt din skattefri præmie, når du er blevet folkepensionist. For at få præmien udbetalt, skal du sende en anmodning om dette. Den vil du få tilsendt i forbindelse med din udmeldelse af a-kassen ved udgangen af den måned, du bliver folkepensionist.

Når vi har modtaget din anmodning, beregner vi hvor mange præmier, du kan få udbetalt. Opgørelsen kan først foretages, når vi har modtaget de sidste oplysninger. Din arbejdsgiver skal fx have indberettet din sidste lønudbetaling. Vi får oplysningerne om dine arbejdstimer fra Indkomstregistret, som din arbejdsgiver skal indberette til. Du skal derfor ikke sende lønsedler til os.

Er du selvstændig opgøres dine arbejdstimer efter samme særlige regler som til bevis og 2 års regel.
Når vi har beregnet, hvor mange præmier du skal have, vil du modtage et brev fra os. Præmierne vil blive udbetalt som et engangsbeløb til din NemKonto. Ved dødsfald udbetales præmien til boet.

Præmiens størrelse afhænger af, om du har ret til efterløn som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret, når du opfylder 2-års-reglen. Se de aktuelle satser.

For dig, der er født efter 1. januar 1956, gælder der andre regler omkring optjening til skattefri præmie. Se reglerne her.


Til top