Selvstændig på efterløn

Det er muligt at være selvstændig og opnå ret til efterløn. 

Reglerne om beskæftigelseskrav, anciennitet og rådighed er de samme regler for lønmodtagere og selvstændige. Læs mere om selvstændig virksomhed her, for yderligere information om, hvordan du kan opfylde beskæftigelseskravet. 

Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du som hovedregel være ophørt med din virksomhed for at få efterløn. Du skal derfor aktivt selv have lukket, overdraget eller solgt din virksomhed til en anden, og din virksomhed skal derfor ikke længere fremgå af offentlige registre. Dog er der en mulighed for at få efterløn, hvis du kan nedsætte virksomheden til en bibeskæftigelse, eller hvis dit arbejde kan nedsættes til 18,5 timer om ugen. 

Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du mulighed for fortsat at drive denne videre, mens du er på efterløn. Du kan også starte en selvstændig beskæftigelse, efter du er gået på efterløn.

Selvstændig bibeskæftigelse

Fortsætter du med selvstændig virksomhed, når du skal på efterløn, eller begynder du selvstændig virksomhed, efter du er gået på efterløn, skal du søge om tilladelse hos DSA.

Ordningen hedder 400-timers ordning, da en af betingelserne for, at du kan få tilladelsen er, at du ikke må have mere end 400 timer om året i egen virksomhed. Der er også en beløbsgrænse for din indtjening i virksomheden - se den aktuelle beløbsgrænse her. For at få tilladelse til at fortsætte med din virksomheden ved siden af efterløn, skal det sandsynliggøres, at du ikke kan arbejde mere end de 400 timer og ikke kan tjene mere end den maksimale beløbsgrænse.

Dine arbejdstimer bliver modregnet i din efterløn, og hvert år skal du indsende et årsskema, så vi har dokumentation for, at du overholder betingelserne for at have selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen. 

18½ times arbejde om ugen

Kan du nedsætte dine arbejdstimer i din virksomhed til det halve, nemlig 18,5 time, kan du få tilladelse til at drive virksomheden videre samtidig med efterløn. Her vil du blive modregnet 18,5 timer i din efterløn hver uge. I lighed med den anden ordning skal du også her indsende et årsskema. 

Kontakt DSA i god tid, før du skal på efterløn, hvis du vil søge om tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse eller høre mere om reglerne.


Til top