Arbejde og efterløn

Du kan arbejde, alt det du vil, mens du er på efterløn, men dine arbejdstimer bliver modregnet i efterlønnen. Du behøver derfor ikke helt at forlade arbejdsmarkedet, men du kan bruge efterlønnen som supplement til din løn.

Som udgangspunkt vil dine arbejdstimer blive modregnet time for time. Det vil sige en arbejdstime for en efterlønstime. Hvis du får honorar eller anden indtægt fra fx hverv eller ukontrollabelt arbejde, vil det blive omregnet til timer og modregnet.

Oplysning om arbejde

På dit efterlønskort skal du oplyse om dine arbejdstimer, din indtægt og navn og adresse på din arbejdsgiver. Du skal oplyse om de faktiske arbejdstimer den pågældende dag, eller det antal timer, du får løn for.

Mindste udbetaling

Der skal som minimum kunne udbetales efterløn for én dag – svarende til en femtedel uge. Er du fuldtidsforsikret og på efterløn, skal der således kunne udbetales efterløn for minimum 7,4 time. Det betyder, at har du mere end 29,6 arbejdstimer i en uge, vil du ikke kunne få efterløn for denne uge. Arbejder du under 29,6 timer vil du blive suppleret op til 37 timer med efterløn.
Er du deltidsforsikret vil udbetaling af en femtedel uge afhænge af, hvor mange timer, du får efterløn for. Er det 30 timer, må du maksimalt have 24 timer for at blive suppleret op. Er det 25 timer, må du maksimalt have 20 timer.

Overskydende timer

Arbejder du mere end 37 timer i en uge som fuldtidsforsikret, vil de overskydende timer blive modregnet i førstkommende uge, hvor du har mindre end 37 timer.

For deltidsforsikrede er det tilsvarende gældende. Så er du forsikret for fx 25 timer, og har du mere end 25 timer i en uge, bliver de overskydende timer modregnet i den næste uge, hvor du har mindre end 25 timer.

Selvstændige timer

Har du tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen, skal de timer, du har arbejdet i din egen virksomhed ligeledes modregnes i efterlønnen. Derfor skal du oplyse om disse timer på dit efterlønskort.

Mindre modregning

Der er en lempeligere modregning af dine arbejdstimer for de første penge, du tjener i hvert kalenderår.

Hvis din timeløn er mindre end 230,08 kr. (201) er modregningen mindre i din efterløn for de første 37.577 kr., du tjener. Er din timeløn fx 200 kr., vil det i praksis betyde, at i stedet for at blive modregnet for 5 timer, vil du kun blive modregnet for 4,44 timer. Når du har tjent 37.577 kr. vil du blive modregnet time for time.

Reglen gælder ikke for selvstændige timer.

Hverv

Indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv modregnes som udgangspunkt også i efterlønnen. Indtægten omregnes til timer, der så modregnes.
Dog er der visse hverv, der ikke medfører fradrag. Det gælder:

  • Menigt medlem af kommunalbestyrelse
  • Nævning, domsmand og lægdommer
  • Tilforordnet ved valg
  • Opfyldelse af vidnepligt

Frivilligt, ulønnet arbejde

Du har mulighed for at have frivilligt, ulønnet arbejde. Som udgangspunkt vil dette ikke medføre fradrag, men i visse tilfælde kan det medføre fradrag. Læs mere om Frivilligt, ulønnet arbejde

Er du først gået på efterløn, efter du har opfyldt 2-års-reglen, kan de timer, du arbejder, mens du er på efterløn, tælle med til optjeningen af præmier.

Udøver du kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand samtidig med efterlønnen, vil dine timer herfra også tælle med til optjeningen af præmier. Alle andre hverv kan ikke tælles med.Til top