Obligatorisk Pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får du en ny pensionsordning, når du modtager fx dagpenge, feriedagpenge eller efterløn. Ordningen kaldes ”Obligatorisk Pensionsordning”.

Du skal ikke selv betale til ordningen

Hvert kvartal indbetaler vi et beløb til din obligatoriske pensionsordning, hvis du modtager dagpenge, feriedagpenge eller efterløn. Du får stadig det samme udbetalt i hhv. dagpenge, feriedagpenge og efterløn. Pensionsbidraget er blot et ekstra beløb, der bliver indbetalt til din pension. 

Så meget får du

Det beløb, der bliver indbetalt til din Obligatoriske Pension, afhænger af din ydelse. I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af din ydelse. Beløbet vil stige frem til 2030, hvor der bliver indbetalt et beløb, der svarer til 3,3 procent af den ydelse du modtager. Senest i 2029 skal Folketinget beslutte, hvad der derefter skal ske. 

Vi indbetaler pensionen hvert kvartal, og du kan på udbetalingsmeddelelsen se, hvor meget der er blevet indbetalt. 

Billede af graf: Sådan vokser bidragene
(Graf: ATP)

Hvornår får du udbetalt Obligatorisk Pension?

Obligatorisk Pension bliver udbetalt som en del af ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen før, selvom du fx er førtidspensionist, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Hvem får Obligatorisk Pension?

Du får automatisk indbetalt det obligatoriske pensionsbidrag, hvis du modtager:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Efterløn
 • Feriedagpenge
 • Flekslønstilskud
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Seniorpension
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Sygedagpenge
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Uddannelseshjælp

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Har du spørgsmål til indbetalingen af din Obligatoriske Pension, skal du kontakte:

 • Din Sundhedsfaglige A-kasse vedr. arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn
 • Din kommune vedr. flekslønstilskud, fleksydelse, kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og uddannelseshjælp
 • Udbetaling Danmark vedr. barselsdagpenge, førtidspension og seniorpension

Har du spørgsmål til udbetalingen af Obligatorisk Pension, skal du kontakte:

 • ATP Livslang Pension

Læs mere

Læs mere om den obligatoriske pensionsordning på: Borger.dk

 

Til top