Efterløn i udlandet

Mens du er på efterløn, kan du bo, opholde dig og arbejde, hvor som helst i EØS-området, i Grønland eller på Færøerne uden at miste retten til efterløn.

Det er dog et krav, at du giver os besked om, hvor du opholder dig, og at du har frameldt dig det danske folkeregister. Det gælder også, selvom du ikke har fast opholdssted, men fx rejser rundt med campingvogn. Du skal indsende dokumentation for, hvor du bor i det givne land. Det kan være en bopælsattest eller andet.


Du skal også sende dokumentation for dit arbejde. I visse tilfælde skal dokumentationen oversættes til dansk.

Mens du opholder dig i udlandet, skal du sende EØS efterlønskort til os hver måned i stedet for det almindelige efterlønskort. Hvis du har arbejdstimer, bliver de modregnet i din efterløn.

Se EØS-landene her

Udenfor EØS

Du kan opholde dig i lande udenfor EØS i sammenlagt tre måneder hvert kalenderår. Også her skal du oplyse os, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde.
Mens du opholder dig udenfor EØS skal du indsende almindeligt efterlønsmånedskort til os, når du skal have udbetalt din efterløn. Hvis du bliver i udlandet mere end tre måneder, kan vi ikke udbetale efterløn til dig for den periode, der ligger ud over de tre måneder. Når du kommer tilbage til Danmark, påbegynder vi udbetalingen af din efterløn igen.

Skat

Vi udbetaler efterlønnen efter, der er fratrukket skat. Hvis du ikke er skattepligtig i Danmark, skal du selv skaffe dokumentation fra den relevante danske skattemyndighed. Når vi har modtaget dokumentationen, kan vi udbetale din efterløn uden skattetræk.
En gang hvert år skal vi have en skatteopgørelse fra det land, du bor i. Den viser normalt, hvilke indtægter du har haft i det givne år. Skatteopgørelsen udsendes på forskellige tider af året alt efter, hvilket land der er tale om.


Til top