Pension i stedet for efterløn?

Det er ikke kun efterlønnen, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når folkepensionsalderen. Din pension i pensionskassen kan du typisk få udbetalt 5 år før, du går på folkepension. Det samme gælder private pensionsopsparinger, hvis du har det ved siden af din ordning i pensionskassen.

Fra efterløn til pension: Skattefri udbetaling og fradrag for indbetalingen
Hvis du beslutter dig for at få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit, kan du vælge at sætte alle eller dele af beløbet ind på en ekstra pensionsordning i PKA.  

Du har flere muligheder:

  • Du kan indbetale hele eller en del af beløbet på en ekstra pension i PKA med det samme. 

  • Du kan indbetale et beløb hver måned, der svarer til det, du indtil nu har indbetalt til efterlønsordningen. Du kan altid ændre indbetalingens størrelse, holde pause eller stoppe indbetalingen.

Hvor meget kan det blive til?
Se, hvor meget det kan blive til på pka.dk/sparmereop. Her kan du også bestille et tilbud på en ekstra pension. 

 

Til top