De nye dagpengeregler

Folketinget har vedtaget en ny dagpengereform, der betyder nye regler på dagpengeområdet her i 2017.

Målet med den nye dagpengereform er at skabe et bedre, mere trygt, gennemskueligt og mere fleksibelt dagpengesystem. De nye regler er trådt i kraft ad to omgange: 2. januar 2017 og 1. juli 2017.

Overgangen til de nye regler

Der er ingen specielle regler for ledige og efterlønnere i overgangen de nye regler. Så hvis du har været ledig på det tidspunkt, reformen er trådt i kraft, er du blevet omfattet af de nye regler med det samme.

Din indkomst bestemmer, om du er berettiget til dagpenge

For at få ret til dagpenge skal du som fuldtidsforsikret hav haft en samlet indkomst på mindst 223.428 kr. inden for de seneste 3 år. Som deltidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 148.956 kr. inden for samme periode. Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse. 

Du skal være opmærksom på, at du kun kan medregne løn for 18.619 kr. pr. måned. Så selv om du tjener mere end dette, får du ikke ret til dagpenge hurtigere end andre; det vil tage dig præcist 1 år, før du opnår retten til dagpenge. 

Tjener du derimod mindre end 18.619 kr. pr. måned, kan det få betydning for, hvor længe du er om at optjene ret til dagpenge. Tjener du mindre end 18.619 kr. pr. måned, vil det tage dig mere end 12 måneder at optjene ret til dagpenge.

Når du er blevet ledig – og så længe du har en gyldig dagpengeret – optjener du igen retten til dagpenge i timer. På den måde tæller alt arbejde og alle timer, du arbejder i ledighedsperioden, med til en ny dagpengeperiode – uanset hvor mange eller hvor få timer du arbejder hver måned. 

Beregning af dagpengesats

For at vi kan beregne din dagpengesats, kigger vi på de 12 måneder, hvor du har haft den højeste lønindkomst inden for de seneste 24 måneder. De 24 måneder skal ligge, før du meldte dig ledig. 

Hvis du har haft færre end 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, vil beregningen af din dagpengesats ske på grundlag af alle de måneder, hvor du har haft lønindtægt inden for de seneste 24 måneder. 

Når du først har fået beregnet en dagpengesats, vil den ikke blive genberegnet, så længe du er ledig. På den måde bliver det mere attraktivt at tage lavere lønnet arbejde i kortere perioder, mens du er ledig. 


Til top