Uddannelse og dagpenge

Som ledig kan du deltage i en række kurser og – inden for visse rammer – deltage i uddannelsesforløb samtidig med, at du får dagpenge. 

Uddannelse på dagpenge

Du kan få dagpenge samtidig med, du deltager i:

  • Uddannelse under 20 timer pr. uge. Det er en betingelse, at uddannelsen ikke giver ret til SU, hvis den udbydes som fuldtidsuddannelse. Eksempler på uddannelser er masteruddannelser MPH, MBA, MPA, eller HD.
  • Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau under 20 timer pr. uge.
  • Aftenskoleundervisning eller lignende kurser op til 2 uger. Du kan frit deltage i traditionel aftenskoleundervisning, der ikke er kompetencegivende og andre hobbyprægede kurser
  • Kurser udbudt under åben uddannelse op til 6 timer pr. uge (1/3 studenterårsværk), der ligger inden for de første 9 måneder af din ledighedsperiode. Er du under 30 eller over 50 år, skal kurset ligge inden for de første 13 uger/3 måneder. Kurset skal kunne styrke dine faglige kompetencer og må ikke være en del af en ny uddannelse.
  • Kurser i op til 2 uger. Kurset skal have til formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være jobsøgningskurser arrangeret af DSA eller en faglig organisation.
  • Hvis du er under 25 år, kan du også gå på højskole inden for de første seks måneder af din ledighedsperiode.

Før du begynder på et kursus skal DSA godkende, at du har ret til dagpenge, mens du deltager i kurset. Derfor er det vigtigt, at du kontakter DSA i god tid, inden kurset begynder. Du skal selv betale alle omkostninger i forbindelse med kurset - fx deltagergebyr, materialer og transport.

Positivlister - kurser godkendt af de Regionale Arbejdsmarkedsråd

Hvis du er ledig og overvejer at videreuddanne dig, er det en god ide at orientere dig på din lokale positivliste. Her kan du se de korte, erhvervsrettede uddannelser, du kan deltage i allerede fra første ledighedsdag. 

Positivlisterne udarbejdes af de Regionale Arbejdsmarkedsråd på baggrund af input fra uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser. De godkendte uddannelser er korte, konkrete forløb rettet mod områder, der er mangler arbejdskraft. Forløbene betales af en regional uddannelsespulje og kommunerne og skal godkendes af jobcentret. Positivlisterne ændres løbende - se de nyeste lister her.

Befordringsgodtgørelse 

Du har ret til befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan. Det kan være virksomhedspraktik, kurser godkendt af dit jobcenter og løntilskudsjob hos offentlig arbejdsgiver. Du har ikke ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i selvvalgt uddannelse. Du kan få befordringsgodtgørelse hvis din daglige transport mellem dit hjem og arbejdssted, kursus- eller uddannelsessted (frem og tilbage) overstiger 24 km.

Læs mere om befordringsgodtgørelse


Til top