Tillægsforsikring

I samarbejde med Bauta Forsikring A/S tilbyder DSA dig en tillægsforsikring.

Hvis du bliver arbejdsløs eller uarbejdsdygtig, giver DSA Tillægsforsikring dig mulighed for at få en ekstra udbetaling oven i dagpengene.

Dagpengeniveauet er ikke fulgt med lønudviklingen i samfundet. Forskellen mellem dagpenge og løn er for mange blevet stor, og her kan DSA Tillægsforsikring være med til at udligne denne forskel.

Den nuværende dagpengesats for en fuldtidsforsikret er 18.403 kr. om måneden før skat - så mange vil have et behov for ekstra penge for at sikre sig selv og familiens økonomi i en periode uden job.

Du kan hente flere informationer på Bautas hjemmeside.

Du kan også udskrive et ansøgningsskema.

Hvem kan tegne

Du skal være medlem af DSA for at tegne forsikringen. Samtidig skal du være fyldt 18 år, men ikke 60 år, og du kan beholde forsikringen til udgangen af det kalenderår, hvor du bliver 62 år.

Du skal have mindst 16 timers lønnet arbejde om ugen eller være beskæftiget i mere end 30 timer om ugen som selvstændig.

Vikarer
Hvis du ikke er i et fast arbejdsforhold, men udelukkende er tilknyttet et vikarbureau, kan du ikke tegne tillægsforsikringen. Årsagen er, at du i princippet selv kan udløse "skaden" - dvs. ledigheden ved at undlade at påtage dig yderligere arbejde – ligesom du fra dag til dag ikke kan være sikker på fortsat beskæftigelse.

En sådan ansættelsesform strider derfor mod hele grundtanken bag forsikringen om, at man skal være ufrivilligt ledig for at gøre brug af forsikringen. Man skal være blevet sagt op af en arbejdsgiver.

Hvordan virker den

Louise Nielsen, 56 år, har været ansat som oversygeplejerske på et mindre provinssygehus de sidste 19 år. Hun tegner en DSA Tillægsforsikring, og syv måneder efter beslutter amtet at nedlægge sygehuset, og Louise bliver opsagt fra sin stilling.
Louise er rystet, for hun har slet ikke været klar over, at der var fare for, at sygehuset ville blive nedlagt. Heldigvis kan hun få økonomien til at hænge sammen, indtil hun finder et nyt job, fordi hun efter 30 dages ledighed begynder at få udbetalinger fra forsikringen.


Marianne er 37 år, bioanalytiker og enlig mor til tre mindre børn. Pga. hendes sårbare økonomiske situation har hun tegnet en DSA Tillægsforsikring. Ni måneder efter bliver hun afskediget pga. nedskæringer på det lokale sygehus.
Hun får sin første udbetaling efter 30 dages ledighed. Desværre pådrager hun sig et kompliceret benbrud ved et trafikuheld og bliver sygemeldt i tre måneder. Til alt held fortsætter udbetalingerne, da forsikringen også dækker under midlertidig uarbejdsdygtighed.

Udbetaling

Første ydelse udbetales, når du har været arbejdsløs i 30 sammenhængende dage. Herefter får du udbetalt en månedlig ydelse for hver 30 sammenhængende ledighedsdage.

Du kan vælge at få udbetalt ydelser i 6 eller 12 måneder – i alt op til 36 måneder, hvis du bliver arbejdsløs flere gange.

Pris DSA tillagsforsikring

Pris og dækning

Hvordan dækker DSA Tillægsforsikring

Når du tegner forsikringen, betaler du en månedlig forsikringspræmie via PBS. Herefter kan du, hvis du bliver arbejdsløs, få den faste månedlige udbetaling, som du har valgt.

Beregning af pris og dækning

Ud fra din hidtidige indkomst kan du selv vælge, hvilken dækning i skemaet du ønsker. Dagpenge og udbetalingen fra forsikringen må tilsammen ikke overstige 80 pct. af din hidtidige arbejdsindkomst.

Du skal tage stilling til

  • om udbetalingsperioden skal være 6 eller 12 måneder, og
  • det månedlige beløb (hele 1000), du ønsker at forsikre dig for

Hvis du vælger 6 måneder, er den månedlige præmie 1,4 pct. af det valgte beløb og for 12 måneder er den 1,8 pct.

Eksempel på pris og ydelse

Månedlig forsikringsydelse Månedlig præmie v. udbetaling i 6 md. Månedlig præmie v. udbetaling i 12 md.
4.000 kr. 56,62 kr. 72,79 kr.
5.000 kr 70,77 kr. 90,99 kr.
6.000 kr. 84,92 kr. 109,19 kr.
7.000 kr. 99,08 kr. 127,39 kr.

Præmien tillægges stempelafgift til staten ved opkrævningsbebyr.
Til top