Supplerende dagpenge

Når du modtager dagpenge, har du - inden for særlige rammer - mulighed for at arbejde og dygtiggøre dig eller drive selvstændig virksomhed på nedsat tid.

På denne side kan du læse mere om:

  • Arbejde på deltid - supplerende dagpenge
  • Selvstændig virksomhed på nedsat tid (bibeskæftigelse)
  • Frivilligt og ulønnet arbejde

Du kan også læse mere om uddannelsesmuligheder her.

Arbejde og dagpenge på samme tid

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge, samtidig med at du arbejder. Og det har du i 30 uger inden for en periode på 104 uger (2 år). For at få supplerende dagpenge skal du have ret til dagpenge i minimum 14,8 timer om måneden. Inden du går i gang med at arbejde eller tjene penge, samtidig med at du får dagpenge, skal du give os besked. Vi skal have oplysningerne om dit arbejde for at vurdere, hvordan din indtægt skal trækkes fra dine dagpenge.

Er du fastansat med opsigelsesvarsel, skal du også være opmærksom på at få en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skriver på frigørelsesattesten under på, at du kan holde op fra den ene dag til den anden, hvis du får formidlet arbejde eller selv finder arbejde med længere arbejdstid.

DSA skal have modtaget din frigørelsesattest senest fem uger efter din første ledighedsdag. Hvis du først starter arbejde, efter du er blevet ledig, så er fristen fem uger efter første arbejdsdag. 

Hvis du fx arbejder som vikar eller tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, så skal du ikke have en frigørelsesattest fra arbejdsgiveren. Men du skal alligevel sende oplysninger om dit arbejde til os, inden du begynder at arbejde. Kontakt os via Min Indbakke på Mit DSA eller telefon 33 15 10 66, så sender vi et skema til dig.

Uanset hvordan du arbejder, skal du oplyse det på dit dagpengekort.

For at få supplerende dagpenge skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk, deltage i aktiviteter og samtaler i DSA og hos dit jobcenter og være aktivt arbejdssøgende.

Du skal være opmærksom på, at du er omfattet af en særlig rådighedsforpligtelse. Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du – selvom du allerede er i arbejde - skal følge din plan for jobsøgning og aktivt søge og tage imod fuldtidsarbejde, som du får tilbudt. Til dine rådighedssamtaler i DSA skal du vise, at du har fulgt din plan for jobsøgning og søgt fuldtidsarbejde. Hvis du ikke har søgt tilstrækkeligt med stillinger, vil du få 4 uger til at bevise, at du søger tilstrækkeligt. Læs mere om rådighedssamtaler under pligter.

Hvor længe kan man få supplerende dagpenge
Du kan højst få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. 

Hvis du er fuldtidsforsikret, kan du som udgangspunkt få udbetalt supplerende dagpenge i de måneder, hvor du som minimum har ret til dagpenge i 14,8 timer.
 
I tidsbegrænsningen på 30 uger indgår uger, hvor du har haft arbejde på mindre end 37 timer om ugen.

Deltidsforsikrede kan også få supplerende dagpenge, men her gælder særlige regler. Kontakt derfor DSA, hvis du vil vide mere om dette.

Sygdom og supplerende dagpenge
Der gælder særlige regler for sygedagpenge, hvis du arbejder som vikar. Læs mere på siden under afsnittet "Særligt for timelønnede vikarer" under Sygedagpenge.


Til top