Sagt op eller blevet sagt op

Opsagt af arbejdsgiver

Hvis du er blevet sagt op, er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode. Hvor lang den periode er, afhænger af, hvordan og hvor længe du har været ansat. Reglerne om opsigelsesperioder findes i overenskomster og lovgivning. Har du spørgsmål til længden af din opsigelsesperiode, anbefaler vi, at du kontakter din faglige organisation, der kan hjælpe dig her.

Hvis du er blevet opsagt, men selv vælger at stoppe i dit arbejde før den sidste dag i opsigelsesperioden, eller du får et for kort opsigelsesvarsel, kan du først få dagpenge efter tre uger. Læs mere om karantæne 

Har du ikke fundet et nyt job inden opsigelsesperioden er slut, kan du melde dig ledig og søge om dagpenge dagen efter din ansættelse er ophørt.

Din arbejdsgiver skal betale godtgørelse til dig for de første 2 dage, du er ledig - også kaldet G-dage. Derefter kan DSA udbetale dagpenge til dig. Betaler din arbejdsgiver ikke godtgørelsen til dig, kan DSA hjælpe dig. Læs mere om G-dage 

Vil du melde dig ledig som lønmodtager, kan du gøre det ved at følge tringuiden ledig som lønmodtager.

Opsigelse af eget job

Hvis du selv vil sige dit arbejde op, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i de første tre uger (svarende til udbetaling af 111 timer ), du er ledig. Det samme gælder, hvis du tager ulønnet orlov fra dit arbejde. Læs mere om karantæner

Der er dog nogle situationer, hvor du kan få dagpenge, efter du er fratrådt dit arbejde. De typiske grunde kan være:
du siger op, fordi du af helbredsmæssige årsager ikke kan fortsætte i dit arbejde
du siger op, fordi du ikke kan få passet dine børn eller andre familiemedlemmer, der kræver pleje
du siger op, fordi din ægtefælle har fået nyt arbejde i en anden landsdel, og I derfor skal flytte
For hver grund er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Læs mere om de gyldige grunde i afsnittet om karantæner. Hvis du har en gyldig grund, kan du undgå karantæne og få dagpenge fra DSA umiddelbart efter, du er blevet ledig.

Vi anbefaler, at du kontakter DSA, hvis du overvejer at sige dit arbejde op. Så kan vi vejlede dig om, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke konsekvenser dit valg har for dig, inden du træffer det.
Tidsbegrænset arbejde
Har du været ansat i en tidsbegrænset stilling, der er ophørt, kan du få dagpenge umiddelbart efter din sidste arbejdsdag, hvis du ikke selv har fundet et nyt arbejde. Din arbejdsgiver skal betale godtgørelse for de første 2 dage, du er ledig. Derefter kan DSA udbetale dagpenge til dig. Betaler din arbejdsgiver ikke godtgørelsen til dig, kan vi hjælpe dig. Læs mere om G-dage 

Hvis du stopper med at arbejde, før kontrakten udløber, gælder de samme regler, som hvis du var blevet opsagt, eller selv har sagt din stilling op. Læs mere i relevante afsnit herover.

 

Til top