Nyuddannede

To forskellige satser til nyuddannede

Dagpenge til nyuddannede bliver udbetalt med to forskellige satser.

Har du forsøgerpligt over for børn under 18 år, er dimittendsatsen 82 pct. af højeste dagpengesats. Har du derimod ikke forsøgerpligt over for børn, er dagpengesatsen 71,5 pct. af højeste dagpengesats. 

Se dagpengesatserne her

Dagpenge til dimittender på korte uddannelser

Du kan få dagpenge, hvis du afslutter en erhvervsuddannelse, der er normeret til 18 måneder - også selv om studietiden er kortere end 18 måneder. 

Du skal dog være opmærksom på, at du tidligst har ret til dagpenge den dag, der er gået 18 måneder, fra du begyndte på uddannelsen. Så har du fx din sidste eksamen 10 dage før denne dato, skal du vente 10 dage med at søge dagpenge – uanset om du har været studiemedlem eller ej.


Til top