Nyt job

Tillykke med jobbet

Du kan få dagpenge frem til dagen før, du starter i dit nye arbejde, hvis du fortsat er tilmeldt som ledig på jobnet.dk og samtidig er aktivt arbejdssøgende, og opfylder de øvrige betingelser for at få dagpenge. Læs mere under pligter.

Du skal også give os besked om, at du har fået job.

Afmeld dig

Fra din første arbejdsdag skal du afmelde dig som ledig hos dit jobcenter. Du kan afmelde dig på jobnet.dk eller ved at kontakte dit jobcenter enten pr. telefon eller ved personlig henvendelse. Du behøver ikke vente til din første arbejdsdag med at afmelde dig - afmeldingen kan ske til en dato, der ligger frem i tiden.

Begynder du på dit job inden for seks uger, kan du kontakte jobcenteret og få en såkaldt "mindre intensiv indsats", som blandt andet betyder, at du ikke skal komme til møder hos os og jobcenteret og fra 1. januar 2020 skal du heller ikke længere være aktivt jobsøgende. 

Hvis du har fået arbejde på nedsat tid eller under 14 dages varighed, kan du have ret til supplerende dagpenge.


Til top