Hvornår får jeg dagpenge

 

Du får udbetalt dine dagpenge sidste bankdag i hver måned, og dagpengene er bagudbetalt.

Dine dagpenge bliver udbetalt for en hel måned ad gangen. Udbetalingen vil være ens, uanset om det er en kort måned som februar eller en lang måned som juli. 

Fuldtidsforsikrede vil få dagpenge for op til 160,33 timer om måneden, som også er timetallet for almindelige fuldtidsansatte. Deltidsansatte få dagpenge for op til 130 timer om måneden. 

Selvom dine dagpenge udbetales i måneder, bliver dit forbrug udregnet i timer. 

Udfyld og send dagpengekort

For at få udbetalt dagpenge, skal du hver måned i din ledighedsperiode udfylde et dagpengekort

Du kan udfylde dit dagpengekort fra 5. sidste hverdage i måneden. Hvis du har sagt ja, til at modtage servicemails, sender vi dig en servicemail, hvor vi minder dig om, at dagpengekortet er åbnet.

Vi anbefaler at du udfylder dagpengekortet så hurtigt som muligt, så du kan få dagpenge udbetalt senest den sidste bankdag i måneden. Du kan senest udfylde dit dagpengekort 1 måned og 10 dage efter periodens udløb. Hvis du ikke når det indenfor den periode, vil ydelsen gå tabt for den pågældende måned.

Hvis du har arbejdstimer i slutningen af måneden, som du ikke har fået anført på dit dagpengekort, vil de blive modregnet i den efterfølgende udbetaling. 


Læse mere om, hvordan du søger om dagpenge:
>> Jeg er blevet ledig

 

Til top