Satser

Nedenfor kan du se, hvor meget du kan få i dagpenge og efterløn fra 1. januar 2019. Satserne er opgjort før skat.

Maksimale satser 2019  

 
DAGPENGE Pr. måned  
Fuldtidsforsikrede 18.866 kr.
Deltidsforsikrede 12.577 kr.
Dimittendsats, fuldtid med forsørgerpligt 15.470 kr.
Dimittendsats, fuldtid uden forsørgerpligt 
13.489 kr.
Dimittendsats, deltid med forsøgerpligt 10.313 kr.
Dimittendsats, deltid uden forsøgerpligt
 8.993 kr.FERIEDAGPENGE Beløb pr. dag
Fuldtidsforsikrede 871 kr.
Deltidsforsikrede 580 kr.

Hvis du har fået udbetalt dagpenge fra ferieoptjeningsårets begyndelse (1. januar) og frem til det tidspunkt, hvor du holder ferie, vil du få udbetalt feriedagpenge med samme sats som dagpengene.


EFTERLØN (91 pct. sats) Beløb pr. måned
 
Fuldtidsforsikrede 17.168 kr.
Deltidsforsikrede 11.445 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for udbetalt pension/pensionstilsagn og eventuelle arbejdstimer.


Efterløn til medlemmer, der er gået på efterløn tidligst to år efter udstedelsen af efterlønsbeviset og samtidig har haft mindst 3.120 arbejdstimer (deltidsforsikrede 2.496 timer) efter bevisdatoen, udbetales med 100 pct. satsen:

EFTERLØN (100 pct. sats)
Beløb pr. måned 
Fuldtidsforsikret  18.866 kr.
Deltidsforsikret  12.577 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for eventuelle arbejdstimer.

SKATTEFRI PRÆMIE  
Fuldtidsforsikret 13.584 kr. pr. præmieportion
Deltidsforsikret 9.055 kr. pr. præmieportion

Du kan maksimalt opnå 12 præmier.


Har du selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn under 400-timer ordningen, er beløbsgrænsen for din indtjening 79.048 kr. 
Husk at ansøge DSA om tilladelse, hvis du driver selvstændig virksomhed og samtidig ønsker efterløn.Til top