Satser

Nedenfor kan du se, hvor meget du kan få i dagpenge og efterløn fra 1. januar 2020. Satserne er opgjort før skat.

Maksimale satser 2020  

 
DAGPENGE Pr. måned  
Fuldtidsforsikrede 19.083 kr.
Deltidsforsikrede 12.722 kr.
Dimittendsats, fuldtid med forsørgerpligt 15.648 kr.
Dimittendsats, fuldtid uden forsørgerpligt 
13.644 kr.
Dimittendsats, deltid med forsøgerpligt 10.432 kr.
Dimittendsats, deltid uden forsøgerpligt
 9.096 kr.FERIEDAGPENGE Beløb pr. dag
Fuldtidsforsikrede 881 kr.
Deltidsforsikrede 587 kr.

Hvis du har fået udbetalt dagpenge fra ferieoptjeningsårets begyndelse (1. januar) og frem til det tidspunkt, hvor du holder ferie, vil du få udbetalt feriedagpenge med samme sats som dagpengene.


EFTERLØN (91 pct. sats) Beløb pr. måned
 
Fuldtidsforsikrede 17.366 kr.
Deltidsforsikrede 11.577 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for udbetalt pension/pensionstilsagn og eventuelle arbejdstimer.

 

EFTERLØN (100 pct. sats)
Beløb pr. måned 
Fuldtidsforsikret  19.083 kr.
Deltidsforsikret  12.722 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for eventuelle arbejdstimer.

SKATTEFRI PRÆMIE  
Fuldtidsforsikret 13.740 kr. pr. præmieportion
Deltidsforsikret  9.160 kr. pr. præmieportion

Du kan maksimalt opnå 12 præmier.


Har du selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn under 400-timer ordningen, er beløbsgrænsen for din indtjening 82.242 kr. 
Husk at ansøge DSA om tilladelse, hvis du driver selvstændig virksomhed og samtidig ønsker efterløn.Til top