Satser

Nedenfor kan du se, hvor meget du kan få i dagpenge og efterløn fra 1. juli 2017.

Maksimale satser 2017  

DAGPENGE Pr. måned  
Fuldtidsforsikrede 18.403 kr.
Deltidsforsikrede 12.269 kr.
Dimittendsats, fuldtid med forsørgerpligt 15.090 kr.
Dimittendsats, fuldtid uden forsørgerpligt 
13.158 kr.
Dimittendsats, deltid med forsøgerpligt 10.061 kr.
Dimittendsats, deltid uden forsøgerpligt
 8.772 kr.

Bemærk, at medlemmer på dimittendsats fra 1. januar 2017 får forskellig sats alt efter, om de har forsøgerpligt eller ej - læs mere her.


FERIEDAGPENGE Beløb pr. dag
Fuldtidsforsikrede 849 kr.
Deltidsforsikrede 566 kr.

Hvis du har fået udbetalt dagpenge fra ferieoptjeningsårets begyndelse (1. januar) og frem til det tidspunkt, hvor du holder ferie, vil du få udbetalt feriedagpenge med samme sats som dagpengene.


EFTERLØN (91 pct. sats) Beløb pr. måned
 
Fuldtidsforsikrede 16.747 kr.
Deltidsforsikrede 11.165 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for udbetalt pension/pensionstilsagn og eventuelle arbejdstimer.


Efterløn til medlemmer, der er gået på efterløn tidligst to år efter udstedelsen af efterlønsbeviset og samtidig har haft mindst 3.120 arbejdstimer (deltidsforsikrede 2.496 timer) efter bevisdatoen, udbetales med 100 pct. satsen:

EFTERLØN (100 pct. sats)
Beløb pr. måned 
Fuldtidsforsikret  18.403 kr.
Deltidsforsikret  12.269 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for eventuelle arbejdstimer.

SKATTEFRI PRÆMIE  
Fuldtidsforsikret 13.250 kr. pr. præmieportion
Deltidsforsikret 8.834 kr. pr. præmieportion

Du kan maksimalt opnå 12 præmier.


Har du selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn under 400-timer ordningen, er beløbsgrænsen for din indtjening 75.978 kr. 
Husk at ansøge DSA om tilladelse, hvis du driver selvstændig virksomhed og samtidig ønsker efterløn.Til top