Satser

Nedenfor kan du se, hvor meget du kan få i dagpenge og efterløn fra 1. januar 2018. Satserne er opgjort før skat.

Maksimale satser 2018  

 
DAGPENGE Pr. måned  
Fuldtidsforsikrede 18.633 kr.
Deltidsforsikrede 12.422 kr.
Dimittendsats, fuldtid med forsørgerpligt 15.279 kr.
Dimittendsats, fuldtid uden forsørgerpligt 
13.323 kr.
Dimittendsats, deltid med forsøgerpligt 10.186 kr.
Dimittendsats, deltid uden forsøgerpligt
 8.882 kr.

Bemærk, at medlemmer på dimittendsats fra 1. januar 2017 får forskellig sats alt efter, om de har forsøgerpligt eller ej - læs mere her.

 

FERIEDAGPENGE Beløb pr. dag
Fuldtidsforsikrede 860 kr.
Deltidsforsikrede 573 kr.

Hvis du har fået udbetalt dagpenge fra ferieoptjeningsårets begyndelse (1. januar) og frem til det tidspunkt, hvor du holder ferie, vil du få udbetalt feriedagpenge med samme sats som dagpengene.


EFTERLØN (91 pct. sats) Beløb pr. måned
 
Fuldtidsforsikrede 16.956 kr.
Deltidsforsikrede 11.304 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for udbetalt pension/pensionstilsagn og eventuelle arbejdstimer.


Efterløn til medlemmer, der er gået på efterløn tidligst to år efter udstedelsen af efterlønsbeviset og samtidig har haft mindst 3.120 arbejdstimer (deltidsforsikrede 2.496 timer) efter bevisdatoen, udbetales med 100 pct. satsen:

EFTERLØN (100 pct. sats)
Beløb pr. måned 
Fuldtidsforsikret  18.633 kr.
Deltidsforsikret  12.422 kr.

OBS. Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for eventuelle arbejdstimer.

SKATTEFRI PRÆMIE  
Fuldtidsforsikret 13.416 kr. pr. præmieportion
Deltidsforsikret 8.944 kr. pr. præmieportion

Du kan maksimalt opnå 12 præmier.


Har du selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn under 400-timer ordningen, er beløbsgrænsen for din indtjening 79.048 kr. 
Husk at ansøge DSA om tilladelse, hvis du driver selvstændig virksomhed og samtidig ønsker efterløn.Til top