Særlige omstændigheder

Behandling for barnløshed

Skal du behandles for barnløshed, kan du ikke få barselsdagpenge. I stedet kan du høre kommunen om dine muligheder for at få sygedagpenge.

Ny graviditet

Bliver du gravid, mens du får barselsdagpenge, skal du holde orlov med barselsdagpenge i forhold til den nye graviditet. Det betyder, at den orlov, du ikke har nået at holde fra forrige fødsel, falder bort.

Sygdom før barsel

Bliver du sygemeldt, fordi graviditeten har et sygeligt forløb, kan udbetalingen af barselsdagpenge starte tidligere end de fire uger før forventet fødsel.

Du kan melde dig syg på "Min side" på jobnet.dk og kontakte DSA og oplyse, at du er syg p.gr.a. din graviditet. Det skal du gøre på din første sygedag. DSA indberetter dit sygefravær til Udbetaling Danmark, der sender dig et underretningsbrev, som du skal returnere til Udbetaling Danmark.

Sygdom under barselsorlov

Bliver du syg under din barselsorlov, vil du som udgangspunkt fortsætte med at få barselsdagpenge. Det vil sige, at orloven hverken kan udskydes eller suspenderes.

Fars ret til indtrædelse ved mors sygdom

Som far kan du indtræde i moderens ret til barselsdagpenge i de første 14 uger efter fødslen, hvis moderen dør eller ikke kan passe barnet på grund af sygdom.

Barn indlagt på sygehus

Bliver dit barn indlagt på sygehus inden for de første 46 uger efter fødslen, forlænges barselsdagpengeperioden med indlæggelsesperioden – dog højst i tre måneder. Retten til at forlænge dagpengeperioden gælder ikke for de to uger, som faderen har ret til i forbindelse med fødslen.


Til top