Job og ferie under barsel

Når du er gået på barselsorlov, må du tidligst begynde at arbejde to uger efter fødslen. 

Er du ledig i fuldt omfang ved orlovens start og får arbejde på nedsat tid, vil barselsdagpengene for de resterende timer fortsætte frem til det tidspunkt, hvor orloven oprindelig ville være ophørt. 

Kommer du i arbejde fuld tid under orloven, på et tidspunkt hvor der er mere end otte uger tilbage af din orlov, bliver du betragtet som beskæftiget. Dermed kan du forlænge orloven eller udskyde den til senere afholdelse. 

Ferie og barsel

Hvis du er på barselsorlov som ledig, kan du ikke afbryde orloven for at holde ferie. 

Barselsorlov er imidlertid en lovlig feriehindring. Den ferie du har været forhindret i at holde på grund af din barselsorlov, overføres til det efterfølgende ferieår. Hvis du også er forhindret i at holde ferien i det efterfølgende ferieår, kan du få den resterende del af ferien udbetalt. 

Hvis du har nået at holde 4 uger af din ferie inden du gik på barselsorlov, og der således er mindre end 1 uges ferie tilbage, som du har været forhindret i at holde på grund af din barselsorlov, kan du dog aftale med din arbejdsgiver, at du får disse feriepenge udbetalt ved ferieårets afslutning 30. september. 

Har du på grund af barselsorloven ikke kunnet holde ferie med optjente feriedagpenge fra DSA inden ferieårets udløb, mister du retten til de optjente feriedagpenge, da de ikke kan overføres til det følgende ferieår.

 


Til top