Job og ferie under barsel

Når du er gået på barselsorlov, må du tidligst begynde at arbejde to uger efter fødslen.

Er du ledig i fuldt omfang ved orlovens start og får arbejde på nedsat tid, vil barselsdagpengene for de resterende timer fortsætte frem til det tidspunkt, hvor orloven oprindelig ville være ophørt.

Kommer du i arbejde fuld tid under orloven, på et tidspunkt hvor der er mere end otte uger tilbage af din orlov, bliver du betragtet som beskæftiget. Dermed kan du forlænge orloven eller udskyde den til senere afholdelse.

Ferie og barsel

Hvis du er på barselsorlov som ledig, kan du ikke afbryde orloven for at holde ferie.

Barselsorlov er imidlertid en lovlig feriehindring. Dette betyder, at du ved hovedferieperiodens udløb den 30. september kan få attesteret dit feriekort fra en tidligere arbejdsgiver med, at du ikke har kunnet holde ferie på grund af barselsorlov. Du vil så få feriepengene udbetalt uden modregning i barselsdagpengene.

Det samme gælder for eventuel restferie ved ferieårets udløb den 30. april. Det er Udbetaling Danmark, der skal attestere feriekortet. Du vil så få feriepengene udbetalt uden fradrag i barselsdagpengene.

Har du på grund af barselsorloven ikke kunnet holde ferie med optjente feriedagpenge fra DSA inden ferieårets udløb, mister du retten til de optjente feriedagpenge, da de ikke kan overføres til det følgende ferieår.


Til top