Hvor mange penge får jeg

Barselsdagpengene kan højst udgøre et beløb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengene.

Hvis du er ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, når du går på barselsorlov, vil du få det samme i barselsdagpenge som arbejdsløshedsdagpenge.

Bliver du ledig under barselsorloven, fx hvis et vikariat på deltid stopper, skal du være opmærksom på, at du kan få beregnet en sats i DSA og dermed få barselsdagpenge svarende til arbejdsløshedsdagpengene.

Føder du før afslutning af din uddannelse eller er du optaget i DSA som nyuddannet, vil du få barselsdagpenge svarende til dimittendsatsen for medlemmer med forsørgerpligt. Det vil sige 82 pct. af den højeste dagpengesats.

Læs her om barselsdagpengenes størrelse for selvstændige m.fl.

Er du ikke dagpengeberettiget medlem af a-kassen, men har ret til barselsdagpenge på grundlag af lønarbejde, vil barselsdagpengene blive beregnet ud fra det ugentlige timetal ganget med barselsdagpengemaksimum.

For beskæftigede medlemmer: er du i beskæftigelse, vil barselsdagpengene efter perioden med løn under barselsorlov, blive beregnet ud fra timetallet i din ansættelse, fx 30 timer ganget med timesatsen.

Se de aktuelle satser her.


Til top