Betingelser for barsel

FOR LEDIGE 

For at få ret til barselsdagpenge, skal du enten modtage dagpenge eller opfylde følgende krav:

  • have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. 
  • du skal som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 223.428 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 18.619 kr. pr. måned (2017-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

FOR LØNMODTAGERE

For at få ret til barselsdagpenge, skal du opfylde ét af følgende beskæftigelseskrav:

  • Du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger op til 4 uger før forventet fødsel og have været beskæftiget i mindst 120 timer i denne periode.

  • Du skal som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 223.428 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 18.619 kr. pr. måned (2017-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

FOR NYUDDANNEDE

Hvis du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder en af nedenstående betingelser:

  • Du føder inden for den første måned efter den dag, du har afsluttet din uddannelse.
  • 4-ugers-perioden før forventet fødsel begynder inden for den første måned, efter du har afsluttet din uddannelse.
  • Du er optaget som nyuddannet i a-kassen. Du kan få barselsdagpenge fra den dag, du har dagpengeret. Dog tidligst fire før din terminsdato.
  • Du har været i uafbrudt ansættelse i de sidste 13 uger (med mindst 120 timers arbejde) 4 uger før forventet fødsel/før fødslen.

FOR STUDERENDE

Er du studerende, kan du som udgangspunkt ikke få barselsdagpenge. Du kan i stedet bruge fødselsklip via Statens Uddannelsesstøtte. Reglerne får du hos su.dk, din studievejleder eller hos Studenterrådgivningen.

Har du haft arbejde ved siden af studiet, kan du have ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder kravet om at have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger og have været beskæftiget i mindst 120 timer i denne periode. Du skal samtidig have været i arbejde umiddelbart før fraværets begyndelse – det vil sige dagen før. Du bør kontakte Udbetaling Danmark om de særlige betingelser, der gælder for at opfylde dette beskæftigelseskrav.

Føder du, inden du afslutter din uddannelse, vil du få ret til barselsdagpenge i resten af 46-ugersperioden regnet fra fødslen. Barselsdagpengene udbetales dog først fra den dag, du opnår dagpengeret som nyuddannet i a-kassen, dvs. enten dagen efter afslutningen af din uddannelse eller en måned efter afslutningen af uddannelsen.

Studerende med dagpengeret
Hvis du er studerende og har dagpengeret, fordi du tidligere har gennemført en uddannelse eller arbejdet som lønmodtager før studiet, kan du muligvis have ret til at få barselsdagpenge. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, som kan rådgive dig om dine muligheder.   

Studerende i lønnet praktik
Hvis du skal påbegynde din barsel, mens du er i lønnet praktik, kan du få ret til barselsdagpenge på baggrund af praktikken.

FOR SELVSTÆNDIGE OG ANSATTE ÆGTEFÆLLER

Du kan læse om de særlige regler om barselsdagpenge for selvstændige her


Til top