Betingelser for barsel

FOR LEDIGE 

For at få ret til barselsdagpenge, skal du enten modtage dagpenge eller opfylde følgende krav:

  • have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. 
  • du skal som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.876 kr. pr. måned (2020-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

FOR LØNMODTAGERE

For at få ret til barselsdagpenge, skal du opfylde ét af følgende beskæftigelseskrav:

  • Du skal som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.876 kr. pr. måned (2020-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.
  • Du skal have arbejdet mindst 160 timer indenfor de sidste fire måneder før orloven, og mindst 40 timer pr. måneden skal ligge i mindst tre af de fire måneder. Du skal desuden være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven.

FOR NYUDDANNEDE

Hvis du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder en af nedenstående betingelser:

  • Du føder inden for den første måned efter den dag, du har afsluttet din uddannelse.
  • 4-ugers-perioden før forventet fødsel begynder inden for den første måned, efter du har afsluttet din uddannelse.
  • Du er optaget som nyuddannet i a-kassen. Du kan få barselsdagpenge fra den dag, du har dagpengeret. Dog tidligst fire uger før din terminsdato.
  • Du skal have arbejdet mindst 160 timer indenfor de sidste fire måneder før orloven, og mindst 40 timer pr. måneden skal ligge i mindst tre af de fire måneder. Du skal desuden være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven.

FOR STUDERENDE

Er du studerende, kan du som udgangspunkt ikke få barselsdagpenge. Du kan i stedet bruge fødselsklip via Statens Uddannelsesstøtte. Reglerne får du hos su.dk, din studievejleder eller hos Studenterrådgivningen.

Har du haft arbejde ved siden af studiet, kan du have ret til barselsdagpenge. hvis du dagligt har fysisk samvær med dit barn under barslen og opfylder kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet. Du skal være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven. Derudover skal du have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven, og du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Føder du, inden du afslutter din uddannelse, vil du få ret til barselsdagpenge i resten af 46-ugersperioden regnet fra fødslen. Barselsdagpengene udbetales dog først fra den dag, du opnår dagpengeret som nyuddannet i a-kassen, dvs. enten dagen efter afslutningen af din uddannelse eller en måned efter afslutningen af uddannelsen.

Studerende med dagpengeret
Hvis du er studerende og har dagpengeret, fordi du tidligere har gennemført en uddannelse eller arbejdet som lønmodtager før studiet, kan du muligvis have ret til at få barselsdagpenge. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, som kan rådgive dig om dine muligheder.   

Studerende i lønnet praktik
Hvis du skal påbegynde din barsel, mens du er i lønnet praktik, kan du få ret til barselsdagpenge på baggrund af praktikken.

FOR SELVSTÆNDIGE OG ANSATTE ÆGTEFÆLLER

Du kan læse om de særlige regler om barselsdagpenge for selvstændige her


Til top