Barsel generelt

Formålet med barselsloven er at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fraværet. 

Barselsdagpenge

Hvis du er gravid og skal på barselsdagpenge, har du ret til at gå fra ca. 4 uger før forventet fødsel. Når du har født, har du ret til 14 ugers barsel, mens faderen/ medmoderen har ret til 2 uger, der skal holdes inden for de første 14 uger. Efter 14-ugersperioden har I som forældre samlet ret til 32 ugers barsel, som I selv kan fordele mellem jer. 

Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark. Hvis du er ledig og skal på barsel, skal du give DSA besked. Vi indberetter herefter til Udbetaling Danmark, at du skal på barsel. Det kan vi tidligst gøre den dag, du går på barsel og senest 1 uge herefter. Vi bestræber os dog på at indberette din barsel til Udbetaling Danmark hurtigst muligt. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dette.  

Der gælder særlige regler for ledige, nyuddannede, studerende og andre uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om  disse regler under Betingelser for barsel her på siden.

Du optjener ret til feriedagpenge af de barselsdagpenge du får udbetalt, hvis du ikke samtidig optjener ret til ferie med løn eller feriepenge fra en arbejdsgiver under barslen. Læse mere om optjening af feriedagpenge.

Barsel i et arbejdsforhold

Er du i arbejde, kan du læse om barselsorlov med løn og mulighederne for fx forlængelse og udskydelse af orlov på din faglige organisations hjemmeside.

 


Til top