Ofte stillede spørgsmål

Vi holder lukket mellem jul og nytår og glæder os til at hjælpe dig igen fra torsdag 2. januar 2020. Har du spørgsmål i mellemtiden kan du muligvis finde svar nedenfor, hvor vi har listet nogle af de mest almindelige spørgsmål.

23. december 2019

Jeg er blevet ledig - hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du melder dig ledig på jobnet.dk den første ledige dag, du står uden arbejde. Det kan du gøre 24/7 ved at logge ind med dit NemID på jobnet.dk. Når du har meldt dig ledig, kan du søge om dagpenge, ved at udfylde ansøgning om dagpenge på Mit DSA. Læs her, hvad du skal gøre, når du er blevet ledig. 

Hvornår får jeg udbetalt dagpenge?

Dagpenge for december er tidligst på din konto mandag den 30. december 2019. Har du mod forventning ikke modtaget dine penge den 30. december, skal du kontakte os torsdag 2. januar 2020 på tlf. 33 15 10 66. Hvis dagpengene først bliver udbetalt i 2020, så vil det være dit skattekort for 2020, som er anvendt ved udbetalingen.

Jeg har ændringer til mit dagpengekort, hvad gør jeg?

Har et du rettelser til et dagpengekort, du har indsendt, skal du blot indsende et nyt kort for samme måned. Vi laver efterreguleringer hver måned. Har du penge til gode, fordi du fx har haft færre arbejdstimer end ventet, vil de blive udbetalt hurtigst muligt. Har vi penge til gode, vil de blive trukket fra din næste udbetaling. Har du ikke en udbetaling inden for de kommende tre måneder, fordi du fx ikke længere får dagpenge, vil vi kontakte dig og oplyse, hvor meget du skal betale tilbage.

Hvad er G-dage og hvorfor er de trukket fra mine dagpenge?

Bliver du opsagt fra dit arbejde, eller udløber dit vikariat, skal din arbejdsgiver som hovedregel betale dig en godtgørelse for dine 2 første ledighedsdage. Denne ydelse kaldes G-dage. Hvis du er berettiget til at få udbetalt G-dage fra din (tidligere) arbejdsgiver, kan du ikke få udbetalt dagpenge for samme dage. Er du lige blevet ledig eller har du afsluttet et vikariat, kan du derfor opleve, at der er trukket G-dage fra din dagpengeudbetaling. Hvis du er løst ansat, fx som tilkaldevikar, kan din arbejdsgiver også have pligt til at udbetale dig G-dage, selv om du på et senere tidspunkt vender tilbage til det samme arbejde. Du skal selv kontakte din tidligere arbejdsgiver og bede dem udbetale dine G-dage. Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale, kan du kontakte os. Så kan vi hjælpe dig med at inddrive dit krav. Læs mere om G-dage her.

Jeg er blevet syg - eller vil melde mig rask igen

Er du blevet syg - eller vil du melde dig rask, er vigtigt, at du melder dette på jobnet.dk.

Min arbejdsplads har lukket i julen - kan jeg få dagpenge eller feriedagpenge?

Hvis din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket i julen, skal du bruge den ferie, du har optjent ved at arbejde. Hvis du ikke har optjent noget ferie, kan du få feriedagpenge, hvis du har optjent dage med feriedagpenge. Har du ikke flere feriedage eller flere dage med feriedagpenge, kan du søge om dagpenge, hvis du vel at mærke opfylder betingelserne for at få dagpenge. Bemærk, at du kun kan få søge om dagpenge 1. og 2. juledag (25. og 26. december), hvis du kan dokumentere, at du skulle have været på arbejde den dag, hvis der ikke havde været ferielukket. Har du ifølge din overenskomst ferie med løn den 24. og 31. december, vil du ikke kunne få dagpenge disse dage. Læs mere om dagpenge ved kollektivt ferielukket her.

Jeg har fået arbejde - hvad gør jeg?

Tillykke med jobbet! Du kan få dagpenge indtil dagen før du starter på arbejde, hvis du fortsat er tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Husk at du skal oplyse om løntimerne på dagpengekortet. Så snart du har en kontrakt eller en mail fra din arbejdsgiver, der dokumenterer, at du har et job på hånden, kan du kontakte dit lokale jobcenter og bede om at komme på ”mindre intensiv indsats”. Det betyder, at du bliver fritaget for møder og aktivering. Fra 1. januar 2020 skal du heller ikke længere søge arbejde i de sidste 6 uger, før du starter på arbejde. Din periode på mindre intensiv indsats starter så snart det er registreret på dit jobcenter. Tjek dit jobcenters åbningstider mellem jul og nytår på deres hjemmeside og kontakt dem, når det er muligt.

Skal jeg søge job i julen?

Når du er ledig, modtager du også dagpenge på såkaldte søgnehelligdage - dvs. helligdage, der falder på en hverdag som fx juleaften, 1. og 2. juledag. For at kunne modtage dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det betyder, at man aktivt skal søge arbejde. Derfor skal du huske at opdatere din joblog som sædvanlig i uge 52 med mindre du holder ferie og har meddelt dette til dit jobcenter. 

 

Kontingent for nyuddannede 

Bliver du færdiguddannet i januar 2020? Så vær opmærksom på, at vi allerede nu opkræver kontingent for 1. kvartal i 2020. Dvs. du skal betale medlemskab for januar, februar og marts.

 

Til top