Lettere adgang til dagpenge på tværs af EU

Det bliver lettere for EU-borgere at få dagpenge i Danmark. I dag skal EU-borgere have været medlem af en dansk a-kasse i tre måneder for at få dagpenge. Fremover vil det kun kræve én måneds uafbrudt arbejde og medlemskab.

20. marts 2019

OPDATERET 1. APRIL 2019:  EU’s nye dagpengeregler, som er beskrevet i denne artikel, blev fredag 30. marts 2019 afvist af  EU's Ministerråd, der dermed har sagt nej til den foreløbige aftale, som det rumænske EU-formandskab, Kommissionen og Europa-Parlamentet indgik tidligere på måneden. Det betyder, at det EU-formandsskabet skal komme med et nyt forslag til, hvilke rettigheder vandrende arbejdstagere skal have i EU.  

Retten til dagpenge er dog fortsat betinget af, at EU-borgeren har været arbejdsløshedsforsikret i et år, inden der kan søges om dagpenge - i eksempelvis Danmark.

Nye muligheder for jobsøgning i EU
Som noget nyt vil EU-borgere fremover også kunne tage dagpengene med til udlandet i seks måneder mod tre måneder i dag:

- Aftalen kommer vores medlemmer til gode i den forstand, at de nu vil kunne tage deres danske dagpenge med og søge arbejde i et andet EU-land i op til seks måneder i stedet for tre. Det bliver mere smidigt at arbejde inden for EU, og det er noget, vores medlemmer praktiserer i udbredt grad, siger Anni Pilgaard, formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse. 

Lighed i social sikring
De nye regler er resultatet af en aftale, som EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og EU’s Ministerråd blev enige om tirsdag. Aftalen skal munde ud i en ny EU-forordning, som skal ensarte mulighederne for social sikring på tværs af medlemslandene. 

Danske A-kasser er bekymret
Hos a-kassernes brancheorganisation Danske A-kasser er man dog bekymret for de afledte effekter, de nye regler kan give. 

Formand for Danske A-kasser Torben Poulsen peger fx på, at danske dagpenge er ti gange så meget værd i Bulgarien end i Danmark. Så hvis en bulgarer vælger at tage sine danske dagpenge med til hjemlandet, så har vedkommende et beløb, der er betydeligt højere end det, som han eller hun ville have fået udbetalt i dagpenge i Bulgarien.

- Og man skal da ikke have meget fantasi for at se, at de nye regler på det her område kan ses som et slaraffenland for nogle personer. Jeg er virkelig bekymret for, at det her kan sætte vores dagpengesystem yderligere under pres, udtaler Torben Poulsen i en nyhed på DAK.dk. Den bekymring deler Anni Pilgaard. 

- Vi vil derfor følge udviklingen nøje, siger formanden for Din Sundhedsfaglige A-kasse. 

Konsekvenser er uklare
Det er endnu uvist, hvor mange EU-borgere, der vil benytte sig af de nye regler. Ifølge en artikel på DR.dk var der i 2017 124.412 borgere fra andre EU-lande, herunder pendlere, der arbejdede i Danmark. I det år var der blot 41 EU-borgere, der gjorde brug af muligheden for at få hurtigere adgang til dagpenge i Danmark, og langt størstedelen kom fra Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

Det vides endnu ikke, hvornår de nye regler træder i kraft. I første omgang skal aftalen formelt godkendes af EU-parlamentet og Ministerrådet.

Til top