Find de akademiske stillinger med hjælp fra DSA

Ved du heller ikke, hvordan du skal finde de akademiske stillinger, og hvilke konkrete ord du skal søge på i jobdatabaserne? Så er der hjælp at hente. Vi har spurgt vores karrierekonsulenter, hvad du skal gøre som jobsøgende akademiker.

01. oktober 2019

Det kan være lidt af en jungle, når du skal finde frem til ledige akademiske stillinger inden for det sundhedsfaglige område i de mange jobdatabaser. Men der er hjælp at hente hos vores karrierekonsulenter.

Kend din faglige profil
”Når man er sundhedsfaglig professionsbachelor og bygger ovenpå med en tværfaglig kandidat- eller masteruddannelse, ender man ofte med en ret bred profil. Derfor er det vigtigt, man kender alle sine faglige kompetencer, så man ved, hvad man skal søge på og kan byde ind med til kommende arbejdsgivere. Et tip er derfor at finde ord, som matcher ens faglige profil og bruge dem i søgningen”, siger karrierekonsulent Helene Sejrsen.

”Nogle gange bliver søgningerne for brede og andre gange for snævre, så der slet ikke dukker stillinger op. Men et godt råd er først at bruge et bredt søgeord og så afgrænse det efterfølgende. Fx kan man skrive ”sundhedsfaglig” og derefter ”sundhedsfaglig konsulent” eller ”sundhedsfaglig projektleder”. Lidt som en tragt”, tilføjer karrierekonsulent Rita Bonke.

Vi gør din jobsøgning nemmere  
Men vores karrierekonsulenter har gjort det endnu nemmere for dig, der sidder og søger efter spændende akademiske stillinger. De har nemlig samlet al deres viden og lavet en oversigt over akademiske søgeord, du kan bruge i din jobsøgning. 

Du kan også booke en karrieresamtale og få individuel sparring på din jobsøgning ved en af vores karrierekonsulenter. 

Eksempler på akademiske jobtitler

Forskning og uddannelser

 • Videnskabelige stillinger
 • Forskningsassistent
 • Videnskabelig assistent
 • Forskningskoordinator
 • Ph.d stillinger
 • Adjunkt
 • Lektor
 • Docent
 • Professor
 • Fagkonsulent
 • Fagleder
 • Timelærer
 • Ekstern underviser/lektor
 • Klinisk underviser
 • Instruktionsjordemoder
 • Bioanalytikerunderviser

På tværs af beskæftigelsesområder

 • Offentlig akademisk medarbejder.
 • Offentlig administration.
 • Chef og lederstillinger inden for relevante områder.
 • Akademiker til udviklingsopgaver
 • AC-generalist
 • AC-specialist
 • Chefkonsulent
 • Fuldmægtig
 • AC-medarbejder
 • Specialkonsulent
 • Konsulent
 • Sekretariatsmedarbejder 
 • Direktionssekretær
 • Udviklingskonsulent
 • Researcher
 • Koordinator
 • Tovholder
 • Sagsbehandler
 • Personalekonsulent
 • Personalemedarbejder
 • Organisationskonsulent/-medarbejder
 • Implementeringskonsulent/-medarbejder
 • Projektleder
 • Processtyring
 • Projektkoordinator
 • Strategisk leder 
 • Strategikonsulent
 • Akademisk sygeplejerske
 • Health Care Consultant
 • Projekt -sygeplejerske/- jordemoder/- bioanalytiker/- radiograf/- fysioterapeut/- ergoterapeutUdviklings -sygeplejerske/- jordemoder/- bioanalytiker/- radiograf/- fysioterapeut/-ergoterapeut
 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Sundhedsfaglig konsulent
 • Arbejdsmiljøkonsulent
 • Karrierekonsulent
 • Uddannelseskonsulent
 • Kursuskonsulent/-koordinator

Eksempler på akademiske titler på tværs af beskæftigelsesområder

 • Cand.scient. Fysioterapi + muskulosketal 
 • Cand.scient. Ergoterapi
 • Cand. scient. Jordemodervidenskab
 • Cand. scient.san. / Sundhedsfaglig kandidat
 • Cand.comm. i Kommunikation og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier. 
 • Cand.scient.san.publ/ kandidat i folkesundhedsvidenskab (Public Health)
 • Cand.cur./ Kandidat i klinisk sygepleje
 • Cand.soc. / Kandidat i socialt arbejde
 • Cand.scient + retning f.eks cand. scient. i idræt og  Kandidat i klinisk videnskab og teknologi
 • Cand.polyt. + faglig retning
 • Cand.pæd. Antropologi
 • Cand.pæd. Sociologi
 • Cand.Pæd. Psykologi
 • Cand. San. /Kandidat i Sundhedsfremme & sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

 • Master i rehabilitering
 • Master i neurorehabilitering
 • Master i klinisk sygepleje
 • Master i sexologi
 • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
 • Master i professionsuddannelse og professionsudvikling
 • Master i sundhedsinformatik
 • Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
 • Master i sundhedsantropologi
 • Master i teknoantropologi
 • Master i vejledning
 • Master i etik og værdier i organisationen
 • Master of public health, MPH
 • Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Eksempler på akademiske beskæftigelsesområder

Søg stillinger i staten

 • Universiteter og højere læreanstalter
 • Professionshøjskoler
 • Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser
 • Folkeoplysning
 • Styrelser
 • Ministerier

Søg stillinger i regioner

 • Hospitaler/Sygehuse
 • Regionshuse
 • Kommuner
 • Forvaltninger
 • HR

Søg stillinger i den private sektor

 • Patientorganisationer
 • Interesseorganisationer
 • NGO
 • Bio- og Medicinalvirksomheder
 • Robotteknologi
 • Hjælpemiddeludvikling
 • Faglige organisationer
 • Pensionsselskab
 • A-kasser

Eksempler på søgeord inden for det sundhedsfaglige område 

 • Folkesundhed
 • Sundhedsfaglig
 • Sundhedsprofil
 • Sundhedsoplysning
 • Sundhedskoordinator
 • Sundhedsleder
 • Sundhedscenter
 • Sundhedschef
 • Sundhedsfacilitator
 • Sundhedscoach
 • Sundhedsfremme
 • Sundhedsanalyse
 • Sundhedspolitik
 • Sundhedsaktivitet
 • Sundhedsvæsen
 • Sundhedsområdet
 • Sundhedsstrategi
 • Sundhedsspeciale
 • Sundhedskommunikation
 • Sundheds-it
 • AC-konsulent til udvikling af den borgerrettede forebyggelse
 • Forebyggelseskonsulent
 • Rygestoprådgiver/-konsulent
 • Forsker med sundhedsfaglig baggrund
 • Sundhedsplanlægger/planlægning
 • Teamleder
 • Områdeleder
 • Afdelingsleder
 • Rehabiliteringsleder
 • Patientundervisning
 • Ældrekonsulent
 • Ældreområdet
 • Velfærdsteknologi
 • Biostatistik
 • Teknologi- implementering
 • Demens 
 • Demenskonsulent
 • Socialfaglig
 • Socialfaglig koordinator
 • Aktivitetskonsulent
 • Aktivitetsansvarlig

Til top