Konflikt - spørgsmål og svar

Opdateret mandag den 19. marts 2018

Vi får mange spørgsmål om emnet konflikt, strejke og lockout. Vi samler dem løbende, og du kan finde svarene her.

19. marts 2018

Hvornår kan en konflikt blive en realitet?
En konflikt kan tidligst starte 1. april – det er den dag, de nuværende offentlige overenskomster udløber. En konflikt skal varsles en måned før, den kan træde i kraft. 

Når en konflikt er varslet af enten fagforbund eller arbejdsgivere, kan Forligsinstitutionen vælge at udsætte den i to gange 14 dage for at mægle mellem parterne og forsøge at opnå enighed. Derefter afgør parterne, om de vil respektere et eventuelt mæglingsforslag fra forligsmanden, som sendes til afstemning blandt medlemmerne, eller de vil gå i konflikt.

Hvordan får jeg løn, hvis jeg bliver berørt af konflikten?
Bliver du berørt af en konflikt, vil du ikke få udbetalt løn fra din arbejdsgiver i den periode, konflikten står på. I stedet vil du modtage konfliktunderstøttelse fra den faglige organisation, du er medlem af. Om din arbejdsplads bliver berørt af konflikten, kan din fagforening og tillidsrepræsentant svare på. 

Bliver jeg berørt af konflikten, hvis jeg ikke er medlem af en faglig organisation?
Du vil typisk ikke blive berørt af konflikten, hvis du ikke er medlem af en faglig organisation, da konflikten kun er mellem arbejdsgiver og de faglige organisationer og deres medlemmer.

Dagpenge under konflikt

Kan jeg få dagpenge under en konflikt?
Er du ledig, når konflikten starter,  kan du søge om dagpenge og modtage dagpenge som vanligt. Bliver du ledig uafhængigt af konflikten, kan du også søge om dagpenge og modtage dagpenge. Bliver du derimod ledig pga. konflikten, vil du ikke kunne søge om dagpenge. 

Ferie under konflikt 

Kan jeg holde ferie under konflikten, hvis jeg er ledig?
Er du ledig, kan du som udgangspunkt godt holde ferie og få udbetalt feriedagpenge under en konflikt. Der kan gælde særlige regler afhængig af konfliktens omfang.

Kan jeg holde ferie med feriedagpenge, hvis jeg er i job?
Som reglerne er, må du som udgangspunkt ikke påbegynde ferie, hvis din arbejdsplads er ramt af strejke eller lockout. Du kan heller ikke få feriedagpenge i den periode, din arbejdsplads er omfattet af konflikt/ lockout. Har du fået udbetalt feriedagpenge på forhånd, vil vi kontakte dig og bede dig betale penge tilbage, hvis de dækker dage i konfliktperioden. Konflikt eller ej; du kan desværre ikke overføre feriedagpenge til næste ferieår, hvis du ikke kan nå at bruge dem inden 1. maj 2018. 

Hvad der sker med selve feriedagene afhænger af din ansættelse og overenskomst. Grundreglen er, at de udskydes til afholdelse senere, så har du købt rejse eller ophold, kan udgiften være tabt. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din fagforening og hører nærmere.

Kan jeg få kompensation for tabt ferie, hvis jeg er i job?
Hvis du har tegnet en forsikring hos Bauta, kan du få kompensation. Har du bestilt din rejse før 1. marts 2018 – og ikke kan komme afsted pga. konflikten/ lockouten – kan du helt ekstraordinært få udgifterne til rejsen dækket gennem rejseforsikringen med afbestillingsdækning hos Bauta.

Læs mere om
Bautas dækning af ferierejser under konflikt.

Hvad gør jeg, hvis jeg har påbegyndt mig ferie og er i job?
Er du i arbejde, og har du påbegyndt din ferie, før eller samtidig med, at konflikten/lockouten træder i kraft, kan du fortsætte ferien som planlagt medmindre du modtager feriedagpenge. Har du yderligere spørgsmål omkring ferie under konflikt/lockout, skal du kontakte din fagforening.

Efterløn under konflikt

Kan jeg går på efterløn under eller lige efter konflikten
Konflikten hindrer ikke, at du kan få udstedt efterlønsbevis eller overgå til efterløn. Dog skal du have opfyldt indkomst- eller beskæftigelseskravet, inden konflikten starter. Det skyldes, at dit ansættelsesforhold er suspenderet under konflikten, og du derfor ikke optjener arbejdstimer. Så længe konflikten løber, optjener du heller ikke arbejdstimer til den høje efterløn eller skattefri præmie. Hvis du arbejder som en del af nødberedskabet, tæller det dog med som arbejdstimer.

Hvis du allerede er på fleksibel efterløn, kan du have lønarbejde uden begrænsning mod fradrag i efterlønnen. Fradraget foretages som udgangspunkt time for time. Hvis du er omfattet af konflikten, foretages fradraget i efterlønnen med et gennemsnit af dine arbejdstimer i de sidste 4 uger eller den seneste måned inden konfliktens start. Dette betyder, at du kan opleve træk i din efterlønsudbetaling, selvom du ikke har haft nogen arbejdstimer under selve konflikten.

Kan jeg optjene til skattefri præmier under konflikten?
Hvis din arbejdsplads bliver berørt af konflikt, vil du ikke få udbetalt løn af din arbejdsgiver, og du vil således ikke kunne optjene timer til udskydelsesreglen (2-års reglen) eller skattefri præmie i konfliktperioden.  Du kan begynde optjening til skattefri præmie, når du har haft dit efterlønsbevis i 2 år og samtidig har haft 3.120 arbejdstimer. Du optjener en skattefri præmie, hver gang du har haft 481 arbejdstimer.

Kontakt din TR
De faglige organisationer har gjort arbejdsgiverne opmærksomme på de udfordringer, der ligger i forhold optjening af skattefri præmie for de, som er på fleksibel efterløn eller med et efterlønsbevis. Vi er orienteret om, at flere arbejdsgivere vil tilstræbe, at de, der har særlige behov for timer, vil få prioritet i forhold til et eventuelt nødberedskab, så arbejdstimer opretholdes eller man får mulighed for at indhente timer efterfølgende i 2. kvartal. Vi opfordrer dig til at kontakte din TR i god tid og undersøge mulighederne på din arbejdsplads.

Flere spørgsmål?

Hvis konflikten bliver en realitet 
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside og Facebookside med svar på spørgsmål, der vedrører dagpenge og efterløn, hvis konflikten bliver en realitet. 

Yderligere spørgsmål? 
Du kan finde flere svar de faglige organisationers hjemmesider, hvor vi opfordrer dig til at læse og spørge først. Det er også en god ide at kontakte din lokale TR, hvis du har spørgsmål angående en evt. konflikt på din arbejdsplads.

Du kan i øvrigt finde information om en eventuel konflikt i Sundhedskartellets Konflikt ABC.

Til top