Temamøde: Jobsøgningsworkshop - målret din ansøgning

Få inspiration og redskaber til, hvordan du målretter din ansøgning og dit CV jobannoncen.

13. december 2017

Kom til en temadag, hvor du får afklaret dine faglige og personlige kompetencer, og hvor du lærer at målrette din ansøgning til jobannoncen.

Den gode ansøgning er målrettet jobannoncen. Derfor sætter vi fokus på, hvordan du kan inddrage dine faglige kompetencer og personlige værdier, så du målretter ansøgningen til den enkelte jobannonce. Derudover ser vi på, hvordan det kan forberede dig til jobsamtalen.

Temadagen bliver afholdt som en jobsøgningsworkshop og indeholder en blanding af oplæg, øvelser samt selvstændigt arbejde med din egen ansøgning. På dagen får du ny viden og inspiration til din videre jobsøgning.

Jobsøgningsworkshoppen varer fra kl. 09.30 - 15.30. 

Tilmeld dig temamødet "Jobsøgningsworkshop - målret din ansøgning"

På jobsøgningsworkshoppen kommer vi til at arbejde med:
 
Afklaring af kompetencer:
  • Hvordan bliver du tydelig på alt det, du kan?
  • Kom i gang med at få systematiseret din erfaring fra dine job/praktikker, fritidsjob mm., så det kan danne grundlag for en målrettet jobsøgning.
Ansøgning og CV:
  • Hvad skal der til for at lave en lækker ansøgning og CV? Hvordan skal det se ud, og hvad skal det indeholde?
Dine kendetegn:
  • Sæt ord på de egenskaber og kvaliteter, der er kendetegnende for dig. Ved at sætte ord på et billede af dig selv som fagperson, kan du blive endnu tydeligere på det, du gerne vil ”sælge” dig selv på. Hvilken fagperson er du, og hvilke værdier kan du bringe ind i et nyt job?
Jobsøgningsstrategi:
  • Bliv klædt på til at finde de opslåede job og bruge dit netværk. Læg en realistisk plan for, hvornår og hvor mange ansøgninger og netværkssamtaler, du skal nå, så det bliver dig, de styrer processen og ikke omvendt.

Målgruppe:
Alle medlemmer

Underviser:
Jobsøgningsworkshoppen bliver afholdt af Hanne Hoffmann, der er karrierekonsulent i DSA. Hanne har mange års erfaring med at coache og rådgive sundhedsfagligt uddannede i de forskellige aspekter af jobsøgningsprocessen og dertilhørende personlige udviklingsprocesser. Under jobsøgningsworkshoppen vil Hanne trække på sine erfaringer og træne dig i at finde frem til dine styrker og kompetencer. Derved får du de bedste forudsætninger for at opnå et succesfuldt jobsøgningsforløb.
 

 

 

Til top