Temamøde: Det er ingen kunst at blive leder

Det er ingen kunst at blive leder, men det er lidt af et kunststykke at være leder!

13. december 2017

Vi sætter spot på den udfordring, det er at skabe sig sit ledelsesrum og agere i krydsfeltet mellem medarbejdere, lederkollegaer og overordnede ledelse og samtidig bevare sig selv i ledelsesgerningen.
 
Formål med workshoppen: 
Formålet er at skabe et rum, hvor du som leder kan få inspiration til at drøfte de udfordringer, du møder i dagligdagen i krydsfeltet. 
Det forventes, at du bidrager aktivt med eksempler og udfordringer fra din egen ledelsespraksis, for på den måde kan vi tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger og trække på hinandens erfaringer.Tilmeld dig temamødet "Det er ingen kunst at blive leder"

Målgruppe: 
Alle medlemmer af DSA der arbejder med ledelse.

Underviser:
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer. Derudover har Susanne suppleret med flere lederuddannelser – seneste er Executive Board Programme fra INSEAD. 
Susanne har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør og HR-direktør. Susanne Teglkamp har udgivet flere bøger om ledelse og fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige for at sætte god ledelse på dagsordenen. 

Til top