Nye regler for dagpenge til selvstændige

Læs om de nye muligheder og hvad du skal være opmærksom på, når der kommer nye dagpengeregler for selvstændige 1. oktober 2018.

29. august 2018

Nye døre åbnes og andre lukkes for dig, der driver eller overvejer at starte selvstændig virksomhed. Til oktober kommer nye regler på selvstændigområdet, og vi arbejder lige nu på højtryk for at få dem omsat til vejledning, der gør det let for dig at forstå dine muligheder. Indtil da har vi samlet de hovedpunkter, der er særligt relevante for lige netop vores medlemmer:

 • Lettere at starte som selvstændig
  Fra 1. oktober 2018 vil du lettere kunne starte selvstændig virksomhed på deltid og få supplerende dagpenge. Kravet om, at du til enhver tid skal kunne drive din virksomhed uden for normal arbejdstid, bliver nemlig fjernet. Du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. være aktivt jobsøgende, kunne overtage et lønmodtagerarbejde på sædvanlige vilkår og deltage i møder hos os og jobcentret, som du er indkaldt til med dags varsel.
 • Ny definition af selvstændig virksomhed
  Med de nye regler indføres en anden definition af, hvornår du er selvstændig, og hvornår du er berettiget til dagpenge, hvis du fx har lukket din virksomhed. Vurderingen vil fremover hovedsageligt være baseret din aktivitets skattemæssige status. For eksempel om du er cvr-registreret med din aktivitet, eller om over-/underskud fra din aktivitet beskattes som selvstændig virksomhed.
 • Færre uger med supplerende dagpenge
  Mulighederne for at få supplerende dagpenge som hhv. lønmodtager og selvstændig smelter sammen. Det betyder, at hvor der tidligere har været to separate regnskaber med supplerende dagpenge som lønmodtager i 30 uger og som selvstændig i 78 uger, så kan du fra 1. oktober 2018 kun få supplerende dagpenge i 30 uger samlet set. Har du fx modtaget supplerende dagpenge og haft et deltidsjob som ansat lønmodtager i 10 uger, vil du herefter kun kunne modtage supplerende dagpenge, mens du har selvstændig bibeskæftigelse i 20 uger. 
 • Din konto nulstilles
  Ved overgangen til de nye regler vil din konto for supplerende dagpenge som selvstændig blive nulstillet. Uanset om du har 1 eller 77 uger til gode, når vi rammer 1. oktober 2018, vil du fra den dato have 30 uger at bruge af. Du vil dog blive fratrukket de uger, du evt. har modtaget supplerende dagpenge som lønmodtager i din nuværende dagpengeperiode.
 • Ledig efter virksomhedslukning?
  Hvis du søger om dagpenge, efter du har lukket en selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse, træder en ny såkaldt jobsøgningsperiode i kraft. Den betyder, at du ikke kan starte en ny selvstændig virksomhed de første seks måneder efter ophøret – i så fald vil du miste retten til dagpenge i resten af 6-månedersperioden. Dette er især vigtig viden for dig, der er fysioterapeut og har været lejer på en klinik og overvejer at blive det igen. Vi anbefaler generelt, at du så vidt muligt søger at blive ansat som lønmodtager på klinikken.
   
 • Du kan lukke virksomhed én gang, mens du får dagpenge
  Vælger du at starte selvstændig virksomhed, mens du er ledig, skal du være opmærksom på, at du kun kan lukke en selvstændig virksomhed én gang inden for samme dagpengeperiode, hvis du vil bevare din ret til dagpenge. Anden gang, du lukker en virksomhed, vil du miste retten til dagpenge og ikke kunne få dagpenge igen, før du har genoptjent til en helt ny dagpengeperiode, hvilket tager mindst et år. Denne regel er ligesom ovenstående særlig relevant for fx fysioterapeuter, der tager kortere vikariater som lejer på en klinik, eller hvis du fx får et cvr-nummer for at kunne undervise på fitnesshold, eller vejlede patienter på konsulentbasis.
 • Lettere at genoptjene ny dagpengeret
  Med de nye regler bliver det lettere for dig at optjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode. Du vil kunne medregne indtægter fra din drift af en virksomhed ved opgørelsen af, om du opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet til en ny dagpengeperiode, også selvom virksomheden kun har været din bibeskæftigelse. Hidtil har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ikke kunnet bruges til genoptjening af en ny dagpengeret.
 • Nu må du leje din bil og lejlighed ud
  Hvor det tidligere har været svært at få dagpengereglerne til at gå op med de nye indtjeningsmuligheder som fx udlejning af bil og bolig, så bliver det nu lettere. Så længe du maks. bruger 5 timer om måneden på at administrere din ”forretning”, vil du ikke blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende og kunne modtage dagpenge.

Sådan får du mere information
Man kan være selvstændig på mange måder, og reglerne på området er komplekse. Vi anbefaler derfor, at du kontakter Forsikringsafdelingen i Din Sundhedsfaglige A-kasse, hvis du er selvstændig – eller overvejer at blive det – og ønsker at søge om dagpenge.

Har vi på nuværende tidspunkt godkendt, at du kan modtage supplerende dagpenge ved siden af selvstændig bibeskæftigelse, vil du i løbet af september få et brev, der uddyber, hvad de nye regler betyder for dig. Derudover anbefaler vi, at du holder dig orienteret her på vores hjemmeside og på vores Facebookside, hvor vi løbende melder ud, efterhånden som informationsmaterialerne er klar.

Til top