Anni Pilgaard genvalgt som næstformand for Danske A-kasser

Formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse, Anni Pilgaard, er genvalgt som næstformand for a-kassernes brancheorganisation, Danske A-kasser. Anni Pilgaard har været en del af Danske A-kassers bestyrelse i flere år, og blev valgt som næstformand første gang i 2012.

28. september 2018

Anni Pilgaard glæder sig over at kunne fortsætte arbejdet i brancheorganisationen:

”A-kasserne står over for en unik mulighed med det nye initiativ, hvor udvalgte a-kasser i en 4-årig forsøgsordning skal vise, at vi er i stand til at få medlemmerne hurtigt i arbejde. Jeg er glad for den politiske opbakning, som vi her mødes af, og ser frem til at gøre mit for at samarbejde og medvirke til, at branchen står sammen og støtter dem, der ønsker at deltage i forsøgsordningen.”

Hun glæder sig desuden over den opbakning, som a-kasserne oplever generelt: 

”Jeg er glad for, at medlemsopbakningen er stabil. Vi ser endda, at et stigende antal unge vælger at blive medlem af en a-kasse. Det er særligt flot i en periode, hvor beskæftigelsen slår rekorder. Det viser, at a-kasserne er centrale spiller også for væksten i Danmark, siger Anni Pilgaard.”

Anni Pilgaard blev genvalgt i forbindelse med Danske A-kassers Repræsentantskabsmøde fredag 28. september 2018. Anni Pilgaard er uddannet anæstesisygeplejerske og 1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Udover formandsposten i Din Sundhedsfaglige A-kasse og næstformandsposten i Danske A-kasser er Anni Pilgaard også medlem af bestyrelsen i Bauta Forsikring. Hun ser netop en glæde og fordel i at samarbejde på tværs af organisationer:

”Det er en stor fordel at engagere sig på tværs. Det giver unikke indsigter, som giver stor værdi i de enkelte organisationer,” slutter hun.

 

Til top