Konflikt – hvad betyder det for mig?

Selv om en konflikt endnu ikke er en realitet, får vi mange spørgsmål om emnet. Her kan du finde svar.

27. februar 2018

Der er i øjeblikket overenskomstforhandlinger i gang for ansatte i staten, regioner og kommuner. Søndag og mandag brød forhandlingerne for de statsligt og kommunalt ansatte sammen. Tirsdag brød forhandlingerne sammen i regionerne. Fra onsdag 28. februar kan der varsle en eventuel konflikt. Konflikten er altså endnu ikke en realitet. 

Hvornår kan en konflikt blive en realitet?
En konflikt kan tidligst starte 1. april – det er den dag, de nuværende offentlige overenskomster udløber. En konflikt skal varsles en måned før, den kan træde i kraft. 

Når en konflikt er varslet af enten fagforbund eller arbejdsgivere, kan Forligsinstitutionen vælge at udsætte den i to gange 14 dage for at mægle mellem parterne og forsøge at opnå enighed. Derefter afgør parterne, om de vil respektere et eventuelt mæglingsforslag fra forligsmanden, som sendes til afstemning blandt medlemmerne, eller de vil gå i konflikt.

Hvordan får jeg løn, hvis jeg bliver berørt af konflikten
Bliver du berørt af en konflikt, vil du ikke få udbetalt løn fra din arbejdsgiver i den periode, konflikten står på. I stedet vil du modtage konfliktunderstøttelse fra den faglige organisation, du er medlem af. Om din arbejdsplads bliver berørt af konflikten, kan din fagforening og tillidsrepræsentant svare på. 

Er du ikke er medlem af en faglig organisation
Du vil typisk ikke blive berørt af konflikten, hvis du ikke er medlem af en faglig organisation, da konflikten kun er mellem arbejdsgiver og de faglige organisationer og deres medlemmer.

Kan jeg få dagpenge under en konflikt?
Er du ikke i arbejde grundet konflikten, kan du ikke søge om dagpenge. Er du ledig, når konflikten starter, kan du søge om dagpenge og modtage dagpenge som vanligt.
Bliver du ledig uafhængigt af konflikten, kan du også søge om dagpenge og modtage dagpenge som vanligt.

Kan jeg går på efterløn under eller lige efter konflikten
Konflikten hindrer ikke, at du kan få udstedt efterlønsbevis eller overgå til efterløn. Dog skal du have opfyldt indkomst- eller beskæftigelseskravet, inden konflikten starter. Det skyldes, at dit ansættelsesforhold er suspenderet under konflikten, og du derfor ikke optjener arbejdstimer. Så længe konflikten løber, optjener du heller ikke arbejdstimer til den høje efterløn eller skattefri præmie. Hvis du arbejder som en del af nødberedskabet, tæller det dog med som arbejdstimer.

Hvis du allerede er på fleksibel efterløn, kan du have lønarbejde uden begrænsning mod fradrag i efterlønnen. Fradraget foretages som udgangspunkt time for time. Hvis du er omfattet af konflikten, foretages fradraget i efterlønnen med et gennemsnit af dine arbejdstimer i de sidste 4 uger eller den seneste måned inden konfliktens start. Dette betyder, at du kan opleve træk i din efterlønsudbetaling, selvom du ikke har haft nogen arbejdstimer under selve konflikten.

Hvis konflikten bliver en realitet 
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside og Facebookside med svar på spørgsmål, der vedrører dagpenge og efterløn, hvis konflikten bliver en realitet. 

Find flere spørgsmål og svar
Du kan finde flere svar på spørgsmål om en eventuel konflikt på de faglige organisationers hjemmesider, hvor vi opfordrer dig til at læse og spørge først. 

Du kan i øvrigt finde god information om en eventuel konflikt i Sundhedskartellets Konflikt ABC.

Til top