Efterløn og konflikt - her skal du være opmærksom

Der er nogle regler omkring efterløn, som det er godt at være opmærksom på, hvis den varslede konflikt træder i kraft efter påske på din arbejdsplads:

19. marts 2018

Overgang til efterløn

Du kan i princippet godt få udstedt efterlønsbevis og overgå til efterløn, selv om din arbejdsplads er berørt af konflikt. Her skal du have opfyldt indkomst- eller beskæftigelseskravet, inden konflikten starter. Det skyldes, at dit ansættelsesforhold er suspenderet under konflikten, og du derfor ikke optjener arbejdstimer. Du skal også være opmærksom på, at der er regler om fradrag af arbejdstimer, som kan føre til, at du ikke kan få udbetalt efterløn i konfliktperioden. 

Optjening til skattefri præmie

Hvis din arbejdsplads bliver berørt af konflikt, vil du ikke få udbetalt løn af din arbejdsgiver, og du vil således ikke kunne optjene timer til udskydelsesreglen (2-års reglen) eller skattefri præmie i konfliktperioden.  Du kan begynde optjening til skattefri præmie, når du har haft dit efterlønsbevis i 2 år og samtidig har haft 3.120 arbejdstimer. Du optjener en skattefri præmie, hver gang du har haft 481 arbejdstimer.

Kontakt din TR

De faglige organisationer har gjort arbejdsgiverne opmærksomme på de udfordringer, der ligger i forhold optjening af skattefri præmie for de, som er på fleksibel efterløn eller med et efterlønsbevis. Vi er orienteret om, at flere arbejdsgivere vil tilstræbe, at de, der har særlige behov for timer, i videst mulig omfang vil blive prioriteret i forhold til et eventuelt nødberedskab, så arbejdstimer opretholdes, eller så der bliver mulighed for at indhente timer efterfølgende i 2. kvartal. Vi opfordrer dig til at kontakte din TR i god tid og undersøge mulighederne på din arbejdsplads.

Se flere spørgsmål og svar om konflikt her 

 

Til top