Det betyder opholdskravet for dig

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der indfører et opholdskrav i forhold til dagpenge. Se her, hvad det betyder for dig.

31. januar 2019

Opholdskravet betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark eller i et EU/EØS-land i mindst 7 ud af de seneste 12 år. Det træder i kraft 1. januar 2019 og indfases frem mod 2021.

Opholdskrav indfases frem mod 2021
Konkret skal du have opholdt dig i Danmark, Grønland, Færøerne, Schweiz eller i et EU/EØS-land i mindst: 

 • 5 år inden for de seneste 12 år i 2019. 
 • 6 år inden for de seneste 12 år i 2020.
 • 7 år inden for de seneste 12 år i 2021 og fremefter. 

Ingen betydning for din nuværende dagpengeret
Du skal opfylde opholdskravet for at få ret til dagpenge. Når du først har benyttet dig af din ret til dagpenge, har opholdskravet ikke betydning for dig, før din dagpengeret udløber. Din dagpengeret udløber enten ved:

 • at du har brugt de 3.848 timer med ret til dagpenge, eller 
 • når perioden på 3 år, hvor du kan bruge af din dagpengeret, er gået. 

Har du en dagpengeret fra før 1. januar 2019, har opholdskravet altså ikke nogen betydning for dig, før den dagpengeret udløber. 

Opholdskrav og feriedagpenge 
Vær opmærksom på, du skal have en dagpengeret for at have ret til feriedagpenge. Det betyder, at hvis du søger om feriedagpenge på et tidspunkt, hvor du ikke er godkendt til dagpenge endnu, så skal vi sikre os, du opfylder opholdskravet, inden vi kan udbetale feriedagpenge til dig.

Opholdskrav og barselsdagpenge 
I de fleste tilfælde vil opholdskravet ikke have nogen betydning i forhold til udbetaling af barselsdagpenge. Men der er undtagelser. Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder et beskæftigelseskrav. Opfylder du ikke det, eller er du ledig, har du kun ret til barselsdagpenge, hvis du har ret til dagpenge ved ledighed. Hvis du ikke allerede har en godkendt dagpengeret (der ikke er udløbet),  forudsætter det bl.a. at du opfylder opholdskravet. 

Opholdskrav og sygedagpenge
Har du et arbejde, er en sygdomsperiode ofte uproblematisk. Mange har ret til fuld løn under sygdom allerede fra første dag i arbejdet. Her er det primært din arbejdsgiver, der kan blive ramt af konsekvenserne, hvis du ikke har ret til sygedagpenge, for så har de ikke ret til refusion. Som lønmodtager har du ret til sygedagpenge, når du opfylder et beskæftigelseskrav. Opfylder du ikke det, har du ret til sygedagpenge som lønmodtager, hvis du har ret til dagpenge ved ledighed. Hvis du ikke allerede har en godkendt dagpengeret (der ikke er udløbet) forudsætter det , at du opfylder opholdskravet. Er du ledig har du ret til sygedagpenge, hvis ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg, eller hvis du ville have haft ret til arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg. 

Hvilke lande er undtaget?
Du er undtaget opholdskravet, hvis du har opholdt dig i et EU eller et EØS-land. Du er også undtaget, hvis du har opholdt dig i Grønland på Færøerne eller i Schweiz. 

Brexit og ophold i Storbritannien
Frem til 30. marts 2019 vil du være undtaget, hvis du har opholdt dig i Storbritannien. Hvordan det ser ud efter 30. marts vides endnu ikke, da det afhænger af den aftale, der kommer omkring Storbritanniens exit fra EU.  

Ophold uden for EU/EØS, der er undtaget
I nogle tilfælde kan du være undtaget opholdskravet, selv om du har opholdt dig uden for EU/EØS. Det gælder:

 • Ophold i udlandet med henblik på erhvervsmæssig uddannelse (dvs. som en del af en reel kompetencegivende uddannelse).
 • Ophold i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet, udenlandsk forskningsinstitution eller virksomhed.
 • Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
 • Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse*.
 • Ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.
 • Hyre på et dansk skib eller flydende boreplatform.
 • Hvis du har været samlever på fælles bopæl med en person omfattet af ovenstående punkter - forudsætter, at I har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.
 • Perioder hvor du som barn under 18 år har haft bopæl hos dine forældre, og at en af dem indgår under et af ovenstående punkter.
 • Perioder hvor du som barn under 18 år har haft bopæl hos dine forældre, hvis du har opholdt dig i Danmark i mindst sammenlagt 7 år, før du fyldte 18 år – også selvom dine forældre ikke er omfattet af en af ovenstående undtagelser.

*Som beskæftiget i offentlig dansk interesse i udlandet medregnes eksempelvis:

 • Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret.
 • Ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.
 • Arbejde for en international organisation, som den danske stat er medlem af, f.eks. FN, NATO, EU, OSCE, OECD, Verdensbanken, Rumfartsagenturer.
 • Ophold i udlandet som sekunderet (udlånt) til internationale organisationer, herunder ophold som sekunderet national ekspert, til EU’s institutioner, udenrigstjeneste, agenturer og missioner, hvor vedkommende arbejder.
 • Arbejde som bilateral rådgiver (DANIDA-rådgiver), der som led i udviklingsbistanden er udsendt af Danmark og arbejder på programmer, projekter m.v.
 • Lønnet eller ulønnet arbejde for en humanitær hjælpeorganisation. Arbejdet skal være i dansk interesse. Er der tale om en dansk humanitær hjælpeorganisation, så skal den danske stat støtte denne organisation økonomisk, for at der kan være tale om beskæftiget i offentlig dansk interesse.
 • Lønnet eller ulønnet arbejde for et af Kirkeministeriet dansk anerkendt missionsselskab, f.eks. Bibelselskabet, Indre mission, Danmission og Frelsens Hær.
 • Beskæftigelse som freelance journalist/korrespondent uden fast ansættelsesforhold kan hverken sidestilles med beskæftigelse i offentlig dansk interesse eller som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.

Til top