DSA hos ministeren

Din Sundhedsfaglige A-kasse kiggede i dag fredag 19. januar forbi beskæftigelsesministeren med 2 forslag under armen. Her mødte DSA en positiv og lydhør beskæftigelsesminister, der viste stor interesse for DSAs forslag til forenkling af lovgivningen.

19. januar 2018

Netop nu forhandler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med Folketingets forligspartier om en tiltrængt forenkling af beskæftigelseslovgivningen. Vi havde fredag 19. januar 2 konkrete input med, som skal gøre det lettere at være ledig og forenkle lovgivningen til gavn for både Staten og a-kasser:

1. Sæt a-kasserne fri
Hver måned bruger vores 16 karrierekonsulenter ca. 1.500 timer på at planlægge og holde lovpligtige møder med vores ledige medlemmer. En tredjedel af de timer kunne med fordel hives ud og bruges på en mere håndholdt indsats til de ledige, som har sværest ved at komme hurtigt i arbejde.

Når vi møder vores ledige medlemmer første gang til CV-mødet, laver vi en målrettet og individuel screening, som giver os et godt indblik i den enkeltes behov. De behov vil vi gerne kunne imødekomme, men det passer sjældent med den struktur af lovpligtige møder, der er i dag. Vores ønske til regeringen er derfor at sætte a-kasserne fri, så vi selv kan fastlægge kontaktforløbet med den enkelte ledige de første 6 måneder. Det vil give os mulighed for at målrette indsatsen og hjælpe den enkelte ledige lige der, hvor behovet er størst. Vores erfaring siger, at det få flere ledige hurtigere i job.

Regeringen har allerede taget skridtet i forhold til kommuner og jobcentre. Vores anbefaling til beskæftigelsesministeren er at udnytte potentialet fuldt og indføre samme mulighed for a-kasserne.

2. Slip dele af kontrollen og skab mere tryghed
Dagpengereformen var et nyt og godt tiltag. Den har i det store hele givet fleksibilitet, og de ledige har fået mere indsigt og indflydelse. Men én ting bekymrer os: Den tryghed, som var overskriften for Dagpengereformen, stemmer slet ikke overens med den oplevelse, de ledige har.

Overgangen til månedsbaseret udbetaling skulle lette det for de ledige, så de modtager dagpenge den 1. i måneden – ligesom med løn fra en arbejdsgiver. På den måde er udbetalingen regelmæssig, og den ledige oplevede en ensartet udbetaling. Sådan er det bare ikke gået. Overvældende mange dagpengeudbetalinger ender i kontrol og sager om tilbagebetaling. Det er ikke alene en massiv opgave for a-kasserne, det skaber også utryghed blandt medlemmerne, som bliver usikre på, hvad de reelt har at gøre godt med på kontoen.

For at undgå kontrol og tilbagebetaling skal de ledige kunne spå og forudsige hvor mange arbejdstimer, de evt. vil kunne få i den sidste uge op til månedens afslutning. Det er en umulig opgave – især for vores medlemsgruppe, hvor mange får tilbudt vikartimer, aften-, nat- og weekendarbejde med kort varsel.

Vores ønske til ministeren er derfor at indføre en bagatelgrænse på 8 timer. Det vil reducere antallet af kontroller med en tredjedel og skabe større tryghed for de ledige. Og selv om 8 timer kan lyde som meget, så er det faktisk meget mindre end den bagatelgrænse, der tidligere har været.

Fra venstre ses Chef for Job og Karriere i DSA, Britt Jensen, Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, Formand for DSA, Anni Pilgaard, Chef for Forsikring i DSA, Louise Høeg og Direktør i DSA, Merete NedergaardTil top