En forenklet lovgivning

Beskæftigelsesministeren tog godt imod, da DSA i januar præsenterede ham for 2 forslag til forenkling af lovgivningen. Troen på en forenklet beskæftigelsesindsats er stor.

12. februar 2018

En håndholdt indsats giver ikke bare tryghed i en sårbar situation. Den får også flere hurtigere i arbejde. Den erfaring har vi længe haft i Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA). Vi har belæg for effekten og stor lyst til at dele vores viden med dem, der kan skubbe på de gode løsninger.

Et positivt møde med beskæftigelsesministeren
I januar besøgte vi derfor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der ligesom DSA er optaget af at forenkle lovgivningen. På mødet fremlagde vi 2 forslag til forenklinger og vores resultater med målrettede indsatser, som får ledige hurtigere i job.

Læs DSAs 2 forslag til forenkling af lovgivningen her.

Ministeren involverede sig i DSAs forslag og var lydhør over for jordnære hverdagseksempler på, hvor regler spænder ben frem for at være den hjælpende hånd til ledige:

”Jeg er altid glad for at drøfte beskæftigelsesindsatsen med dem, der ved, hvor skoen trykker. Jeg har fået et godt indtryk af DSA, som fremstår som en professionel organisation, der har fokus på hurtigt at få medlemmerne i job og på at give dem en individuel tilrettelagt indsats”, siger beskæftigelsesministeren.

Målrettet indsats hjælper ledige hurtigere i job
Et af flere projekter i DSA, projekt ”Turn Around 50+”, et målrettet forløb for ledige over 50, viser i dag en positiv effekt.

55 % af alle medlemmer, som deltager i projektet, er i job efter 6 måneder. Af ledige, som deltager i projektet, modtager 67 % dagpenge. Det svarer til en selvforsørgelsesgrad på 33 %. For hele den samlede gruppe af ledige i 50+ segmentet i DSA modtager 79 % dagpenge, hvilket svarer til en selvforsørgelsesgrad på 21 %.

DSAs målrettede og håndholdte indsats har altså en mærkbar effekt allerede efter få måneders deltagelse.

Tror på en mere forenklet beskæftigelsesindsats
På mødet troppede DSA op med formand for DSA, Anni Pilgaard, direktør Merete Nedergaard, forsikringschef Louise Høeg og chef for Job og Karriere Britt Jensen. Alle levendegjorde ideer til, hvordan vi sammen kan forenkle lovgivningen og bringe ledige hurtigere i job.

Troels Lund Poulsen kvitterede for præsentationen: ”…jeg vil fremhæve DSA for at være proaktive i forhold til forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, hvor DSA er én af flere organisationer, der har sendt gode og indsigtsfulde forslag til regelforenkling. Jeg har igangsat de politiske forhandlinger, og det er min forhåbning, at det i begyndelsen af 2018 vil lykkes at indgå en aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats”.

Fra venstre ses chef for Job og Karriere i DSA, Britt Jensen, beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, formand for DSA, Anni Pilgaard, chef for Forsikring i DSA, Louise Høeg og direktør i DSA, Merete Nedergaard.


Til top