Ny skatteaftale rammer skævt

Regeringen har netop landet en ny skatteaftale. Aftalen rummer en stramning, der betyder, man skal have haft ophold i Danmark, EU eller EØS i 7 år ud af de sidste 8 år for at være berettiget til dagpenge. En sådan stramning vil få negative konsekvenser for mange danske statsborgere.

09. februar 2018

Regeringen har netop landet en ny skatteaftale. Aftalen rummer en negativ stramning for mange danske statsborgere, som vil arbejde i udlandet i mere end 1 år. Arbejder de nemlig i udlandet mere end 1 år, vil de ikke være berettiget til dagpenge, når de på et tidspunkt vender tilbage til Danmark. Det skyldes, at man med den ny skatteaftale skal have haft ophold i Danmark, EU eller EØS i 7 ud af 8 år for at få dagpenge. 

Stramningen medfører, at det ikke længere vil være attraktivt at arbejde i udlandet i mere end 1 år. For vender man fx hjem efter 2 år og mister sit arbejde, så har man ikke ret til dagpenge – også selvom man har betalt medlemskab til en a-kasse i 20 år eller mere.

Skatteaftalen rammer skævt
”Vi forstår ikke baggrunden for, at skatteaftalen skal begrænse arbejde i udlandet. Det er ikke hensigtsmæssigt, og vi opfordrer derfor kraftigt til, at politikerne ser på den del af aftalen igen. Vi risikerer, at mange bliver hjemme på dagpenge fremfor at springe til og tage job i udlandet for en periode”, siger Anni Pilgaard, Formand i Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA).

Job i udlandet er en oplagt mulighed for mange
Den geografiske mobilitet på tværs af lande har gennem flere år været både nyttig og positiv for både ledige, beskæftigede og virksomheder.

I dag er det oplagt for mange af DSAs medlemmer at arbejde i fx Norge og Sverige i længere perioder. Det giver både nyuddannede mulighed for at komme hurtigere i job og få relevant erhvervserfaring. Men også de mere erfarne sundhedsfaglige griber muligheden for at gøre karriere i udlandet. Arbejdsgivere er også interesseret i at tiltrække dygtig arbejdskraft fra Danmark – både i vikariater og faste stillinger. 

Særligt attraktivt for ledige
I DSA formidler vi årligt ca. 50 ledige medlemmer til vikariater og job i udlandet. Danske sundhedsprofessionelle er dygtige. De kan få attraktive karriereveje i udlandet og senere i Danmark på baggrund af deres høstede joberfaringer.

Da ledigheden var høj i 2009-2010, arrangerede DSA sammen med kommunernes jobcentre busser til at besøge sygehuse i fx Sverige. Flere ledige greb chancen og sprang på bussen for en hurtigere vej i job. I de år, hvor ledigheden har været lav i Danmark, har danske virksomheder og sygehuse på samme måde forsøgt at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

DSA har årligt flere medlemmer, som tager arbejde i Norden og i lande både i og uden for EU. På samme måde har vi hvert år medlemmer, som kommer hjem fra udlandet klar til at stille deres arbejdskraft til rådighed i Danmark.

Langt fra alle har et job på hånden. Derfor er de afhængige af dagpenge i en periode. Den mulighed bliver indskrænket betydeligt med den ny skatteaftale. 

Stramningen omfatter dog kun lande uden for EU og EØS. 

Læs også Danske A-kassers nyhed om den ny skatteaftale.


Til top