DSA støtter op om De Radikales forslag til forenkling af beskæftigelseslovgivningen

I Din Sundhedsfaglige A-kasse støtter vi op om medlemmerne. Derfor støtter vi også op om De Radikales 2 forslag, som netop er lanceret: Giv a-kasserne det fulde ansvar for dagpengemodtagere de første 6 måneder af dagpengeperioden, og indfør en forsøgsordning med metodefrihed til a-kasserne.

08. februar 2018

”Sæt a-kasserne fri og skær ned på antallet af samtaler. For der er brug for et mere forenklet beskæftigelsessystem med mere fokus på den individuelle borger”. Sådan skriver Avisen.dk bl.a. om De Radikales mening i et nyt udspil med ændringer for dagpengemodtagere.

De Radikale foreslår, at ledige dagpengemodtagere ikke skal møde på jobcentrene de første 6 måneder af deres dagpengeperiode. A-kasserne skal i stedet have det fulde ansvar for at afholde samtaler og hjælpe de ledige i job.

Her i Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) støtter vi op om De Radikales forslag og tiljubler til en mere forenklet og individuel indsats.

Gode erfaringer med individuel målrettet indsats
Vores erfaring siger, det kan få ledige hurtigere i job, hvis indsatsen målrettes den enkeltes behov de første 6 måneder.

”Helt tilbage i 2008 var DSA en del af projekt ”Ny Arbejdskraft”, hvor det lykkes at nedbringe arbejdskraftreserven med 40 % ved hjælp af en mere håndholdt og individuel indsats. Sådan er det stadig. I dag viser vores seneste projekt ”Turn Around 50+” samme positive effekt. 55 % af alle medlemmer, som deltager i projektet, er i job efter 6 måneder”, fortæller formand for DSA, Anni Pilgaard.

Læs mere om projekt "Turn Around 50+".

Møde med beskæftigelsesministeren
Disse erfaringer havde vi fornøjelsen af at drøfte med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen den 19. januar. På mødet fremlagde DSA bl.a. konkrete anbefalinger til en forenkling af beskæftigelseslovgivningen under overskriften: Håndholdt indsats får flere hurtigere i arbejde.

Læs DSAs 2 anbefalinger til forenkling af beskæftigelseslovgivningen.

Ja tak til metodefrihed
De Radikale foreslår desuden en forsøgsordning, hvor a-kasser får fuld metodefrihed til at få ledige hurtigere i job. Det forslag byder DSA velkomment som forsøgsperiode for alle a-kasser og stiller sig hellere end gerne til rådighed.

”I DSA er vi er overbeviste om, at vi kan bygge ovenpå vores allerede høstede erfaringer og vil frembringe yderligere værdifulde indsigter, som kan nyttiggøres bredt. Selvfølgelig til glæde for ledige, men så sandelig også for samfundet”, understreger Anni Pilgaard.

Til top