Guidet Egen Beslutning sætter retning for din lederkarriere

Træder du vande i dit arbejdsliv, eller kører karrieren i ring uden at flytte sig? Så kan vi hjælpe dig med afklaring og et skub i den retning, du ønsker.

04. december 2018

Som hovedregel rummer vi selv svarene på de store og små udfordringer, vi møder i tilværelsen. Men de kan være svære at finde ind til. Med metoden Guidet Egen Beslutning (GEB) kan vi hjælpe dig med at nå dine mål i dit arbejdsliv.

Få professionel sparring hos en karrierekonsulent.

Et solidt fundament for din udvikling 

GEB er udviklet af sygeplejerske, forskningsleder og professor Vibeke Zoffmann. Metoden er kendt for at skabe gode resultater i sundhedssektoren.

Når vi udvikler tilbud til vores medlemmer, er det vigtigt, de bygger på et solidt fundament. Gennem vores indgående kendskab til sundhedssektoren har vi oplevet potentialet i GEB. Derfor har vi sammen med Vibeke Zoffmann tilpasset metoden til vores Ledersparringssamtaler, så vi kan hjælpe dig til at blive afklaret i forhold til dine egentlige udfordringer og ønsker i dit arbejdsliv.

GEB er en kombination af avanceret professionel kommunikation og refleksionsark, som gør dig klogere på det, der faktisk fylder i din hverdag, og det der har størst betydning for dig fremadrettet – ting du måske slet ikke havde overvejet. Med afsæt i ny selvindsigt guider vores karrierekonsulenter dig frem til mulige løsninger på dine udfordringer, så du når de mål, der er vigtige for dig. 

Finder frem til problem og muligheder
GEB er oprindeligt udviklet til at hjælpe diabetespatienter til at få en bedre hverdag på trods af deres kroniske sygdom. Her bliver metoden brugt i et tæt samarbejde mellem den sundhedsprofesionelle og patienten. Sammen bliver de klogere på patientens udfordringer og får en fælles forståelse for den egentlige problemstilling, som de kan arbejde konstruktivt ud fra.

”Tidligere måtte den sundhedsprofessionelle mere eller mindre gætte sig til, hvordan patienten havde det med at håndtere en sygdom eller vanskelig tilstand. Nu får man en helt anden evidens for, hvad den enkelte patient har det svært med, og det giver et helt andet grundlag at handle ud fra. Derudover tager patienten større del i selve problemløsningen, end hvad der ellers er almindeligt”, siger Vibeke Zoffmann.  

Kan anvendes af alle
GEB kan anvendes af alle, der har udfordringer, som de ikke ved, hvordan de skal løse, eller mål, som de ikke ved, hvordan de skal opnå.

”Metoden kan anvendes af alle faggrupper, fx fysioterapeuter eller ergoterapeuter. Den kan også anvendes af langtidsarbejdsløse, som føler, de er gået i stå, eller ikke ved, hvilken vej de skal gå. For dem ville det være et fantastisk redskab til at skabe klarhed”, udtaler Vibeke Zoffmann.

Gør en forskel i praksis
Formålet med at udvikle GEB var simpel, men samtidig kompleks:

”Metoden skulle gøre en positiv forskel i praksis – selv i de travle situationer”, siger Vibeke Zoffmann.

GEB er derfor udviklet ud fra Vibekes egne teorier om liv- og sygdomskonflikter, om potentialet i forskellige relationsformer samt kommunikation og refleksion i den kliniske praksis. Teorierne afslører de udfordringer, der findes i relationen mellem sundhedsprofesionelle og patienter.

I løbet af 2 år blev forskellige løsningsmuligheder testet i praksis, og GEB blev til som en ny let anvendelig sundhedspædagogisk metode.

Vil du vide mere om Vibeke Zoffmann og GEB?
Vil du vide mere om Vibeke Zoffmann og GEB? Så kan du læse mere her.

Til top