Ny hovedbestyrelse i Din Sundhedsfaglige A-kasse

Anni Pilgaard blev genvalgt som formand, og Charlotte Graungaard Falkvard som næstformand, da Din Sundhedsfaglige A-kasse havde delegeretmøde onsdag. Her valgte 48 fremmødte delegerede også en ny hovedbestyrelse for den kommende 2-årige periode.

02. november 2018

Medlemmer af den nye hovedbestyrelse er:

Formand

 • Anni Pilgaard, sygeplejerske 

Sygeplejerskegruppen

 • Hanne Krogh
 • Helle Kjærager Kanstrup
 • Jacob Gøtszche
 • John Christiansen
 • Kristina Helen Robins
 • Leif Strickertsson
 • Anja Pedersen (suppleant)

Næstformand

 • Charlotte Graungaard Falkvard (radiograf)  

Øvrige faggrupper

 • Anna-Marie Laustsen, ergoterapeut
 • Katja Wienmann Bramm, bioanalytiker
 • Kirsten Ægidius, fysioterapeut
 • Lillian Bondo, jordemoder
 • Lisbeth Krabbe Nielsen, ergoterapeut (suppleant)
 • Tine Nielsen, fysioterapeut (suppleant)

 

 
På billedet ses på forreste række fra venstre: Anne-Marie Laustsen, Kristina Helen Robins, Charlotte Garungaard Falkvard, Jakob Gøtszche, Anni Pilgaard og Anja Pedersen.
På bagerste række fra venstre ses: Tine Nielsen, Hanne Krogh, Katja Wienmann Bramm, Leif Strickertsson og Lisbeth Krabbe Nielsen.
Ikke til stede på foto: Lillan Bondo, John Christiansen og Helle Kjærager Kanstrup og Kirsten Ægidius.

Kontingent for 2019

Delegeretforsamlingen er a-kassens øverste myndighed. Udover at vælge formand og hovedbestyrelse, vedtager de også a-kassens kontingent (administrationsbidrag). På onsdagens møde besluttede forsamlingen at øge administrationsbidraget med 3 kr. pr. måned fra 80 til 83 kr.


Kontingentet til a-kassen består af et forsikringsbidrag og et administrationsbidrag.  Forsikringsbidraget fastsættes af og går direkte til staten. Det er ens for alle a-kasser. Administrationsbidraget fastsættes af a-kassen og går alene til driften af a-kasse og de tilbud, der udbydes til medlemmerne.

Stadig Danmarks billigste a-kasse

Din Sundhedsfaglige A-kasse vil efter reguleringen fortsat være Danmarks billigste a-kasse. Men det er ikke et mål i sig selv, fortalte formand Anni Pilgaard på mødet:

"Vi ønsker at sikre en høj kvalitet i vores service og tilbud. Derfor fastsætter vi kontingentet, så vi får et et økonomisk råderum til at skabe værdi, men samtidig ikke opkræver flere penge end nødvendigt."

Din Sundhedsfaglige A-kasse har bl.a. som ambition at blive en del af regeringens forsøgsordning for a-kasser, hvor udvalgte a-kasser får et større ansvar for kontakt og møder med de ledige. Det vil give mulighed for tilpasse indsatsen til det enkelte medlems behov, og er helt i tråd med din Sundhedsfaglige A-kasses ønsker. Samtidig vil det kræve flere ressourcer og tilpasninger af it og give omkostninger, som vi endnu ikke kender.

A-kassebranchen i fremtiden

På mødet deltog også Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF og kommende næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Hun holdt et oplæg om, hvordan den nye hovedorganisation skal være med til at sikre a-kassernes position i fremtiden.Mødet blev afsluttet med en præsentation om Din Sundhedsfaglige A-kasses hvervning af studiemedlemmer.

Til top