19. marts 2018

Opdateret mandag den 19 .arts 2018

Vi får stadig mange spørgsmål om emnet. Vi samler dem løbende, og du kan finde svarene her.

15. marts 2018

Særlig info til dig, der er i arbejde.

01. marts 2018 |  Efterløn

Nu kan du indsende din halvårserklæring for perioden 1. september 2017 til 28. februar 2018. Hvis du ikke arbejder, mens du er på efterløn, kan du to gange om året udfylde en erklæring for seks måneder i stedet for at sende efterlønskort hver måned.

27. februar 2018

Selv om en konflikt endnu ikke er en realitet, får vi mange spørgsmål om emnet. Her kan du finde svar.

21. februar 2018

Vores 3 Karrierekonsulenter i Aarhus flytter i nyt kontor den 21. februar. Det betyder både flere og bedre lokaler samt bedre parkeringsmuligheder for dig, der skal til møde hos DSA.

16. februar 2018

Nyt lovforslag om førtidspension og ressourceforløb skal sikre, at syge borgere ikke sendes i ressourceforløb, når de i stedet burde blive tilkendt førtidspension.

13. februar 2018 |  Efterløn

Du kan først indsende din halvårserklæring for perioden 1. september 2017 - 28. februar 2018 den 1. marts 2018. Hvis du ikke arbejder, mens du er på efterløn, kan du to gange om året udfylde en erklæring for seks måneder i stedet for at sende efterlønskort hver måned.

12. februar 2018

Beskæftigelsesministeren tog godt imod, da DSA i januar præsenterede ham for 2 forslag til forenkling af lovgivningen. Troen på en forenklet beskæftigelsesindsats er stor.

09. februar 2018

Regeringen har netop landet en ny skatteaftale. Aftalen rummer en stramning, der betyder, man skal have haft ophold i Danmark, EU eller EØS i 7 år ud af de sidste 8 år for at være berettiget til dagpenge. En sådan stramning vil få negative konsekvenser for mange danske statsborgere.

08. februar 2018

I Din Sundhedsfaglige A-kasse støtter vi op om medlemmerne. Derfor støtter vi også op om De Radikales 2 forslag, som netop er lanceret: Giv a-kasserne det fulde ansvar for dagpengemodtagere de første 6 måneder af dagpengeperioden, og indfør en forsøgsordning med metodefrihed til a-kasserne.
Til top