25. september 2020

”Det var som at vinde i lotto”
Har du også brug for en, der gerne vil vinde i lotto?

21. september 2020

Din Sundhedsfaglige A-kasse siger sammen med andre danske a-kasser tak til vores medlemmer for at støtte op om forsikringsordningen og dagpenge. De i alt 2,2 millioner medlemmer holder hånden under hinanden, hvis de for en tid står uden job. Det er et fællesskab, som vi skal passe godt på, og derfor bør et dagpengeløft komme på dette års finanslov.

06. september 2020

Folketinget har vedtaget, at modtagere af forsørgelsesydelser, herunder dagpengemodtagere, får udbetalt et engangstilskud på 1.000 kr. som et led i genopretningspakken for dansk økonomi. Pengene udbetales automatisk i løbet af oktober 2020.

02. september 2020

Alle regler, der blev suspenderet som følge af COVID-19, er fra 1. september genindført. Det betyder blandt andet, at du fra september forbruger af din ret til dagpenge, feriedagpenge eller supplerende dagpenge, hvis du er ledig.

31. august 2020

Har du lyst til at hjælpe os med at udvikle din a-kasse? Vi søger lige nu deltagere til en fokusgruppe om dét at være selvstændig.

24. august 2020

Fra starten af september kan du indsende din halvårserklæring for perioden 1. marts 2020 til 31. august 2020. Sidste frist for indsendelse er 18. september 2020.

19. august 2020

Ny rapport fra Cevea viser, at flere og flere danskere tegner en lønforsikring. I Din Sundhedsfaglige A-kasse ser vi også en større interesse for at tegne en lønsikring, men vi anbefaler forsat, at flere burde overveje muligheden, da du bevarer trygheden ved at vide, du er sikret økonomisk.

11. august 2020

Med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen skulle der en ekstra indsats til for at holde de obligatoriske CV-møder med de medlemmer, som blev ledig under COVID-19. Din Sundhedsfaglige A-kasse greb udfordringen og sprang ud i en ny digitale mødeform, der indfriede ambitionen om både faglighed og fleksibilitet.

11. august 2020

Som en del af genåbningen har Din Sundhedsfaglige A-kasse holdt de obligatoriske CV-møder med ledige medlemmer digitalt. Den digitale mødeform har vist sig gavnligt for både medlemmer og a-kasse, og derfor mener formanden for a-kassen, at det skal være muligt at forsætte de digitale møder i fremtiden.

16. juli 2020

Din Sundhedsfaglige A-kasse ser i juli måned en rekordhøj ledighed blandt sine medlemmer sammenlignet med tidligere år. Særligt de nyuddannede går ikke i samme omfang direkte i job.
Til top