Lovgrundlag

A-kasserne har ansvaret for at hjælpe ledige i job og skal gennemføre CV-samtaler og vurdere ledige medlemmers rådighed for arbejdsmarkedet.

83 pct. af det kontingent som medlemmerne betaler til DSA sendes videre til staten, som så igen videresender til kommunerne. Når DSA udbetaler dagpenge og efterløn, henter DSA pengene i kommunerne. 

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fører tilsyn over for a-kasserne for at sikre, at a-kasserne administrerer korrekt, og at de forebygger og standser fejludbetalinger. Det er samtidig styrelsens opgave at medvirke til, at a-kasserne har en høj kvalitet i deres administration, og at administrationen fortsat udvikles og effektiviseres.

Arbejdsskadestyrelsen – center for klager over a-kassens afgørelse - vejleder borgere og a-kasser om lovgivning og regler på følgende områder:

  • Optagelse og medlemskab (overflytning, deltid/fuldtidsforsikret, medlemsbidrag)
  • Ret til dagpenge (selvforskyldt ledighed, rådighed, supplerende dagpenge, dagpengesats, beskæftigelseskrav, overskydende timer, fradrag i dagpengene)
  • Selvstændiges ret til dagpenge (optagelse, ophør af selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, kombinationsforsikring)
  • Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, skattefri præmie, selvstændig virksomhed og efterløn)
  • Andre ydelser (feriedagpenge, uddannelsesydelse, befordringsgodtgørelse, dagpenge under aktivering, dagpenge som lån)

Center for klage om arbejdsløshedsforsikring blev oprettet i november 2010 i forbindelse med en organisationsomlægning i Beskæftigelsesministeriet. Centeret består af Arbejdsdirektoratets 4. og 5. kontor, som blev flyttet til Arbejdsskadestyrelsen og samlet i det nye center. 


Til top