Hovedbestyrelsen

DSAs hovedbestyrelse består af formand og næstformand samt et bestemt antal hovedbestyrelsesmedlemmer. Den nuværende hovedbestyrelse  har for gruppen af sygeplejersker fem hovedbestyrelsesmedlemmer, og gruppen af øvrige har et hovedbestyrelsesmedlem for hver 8.000 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges af delegeretforsamlingen for en 2-årig periode. Valget sker i lige år.

Sammensætningen af HB er, at sygeplejerskerne har 6 medlemmer, mens gruppen af øvrige har 4 medlemmer.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for a-kassens administration og ansætter direktøren. Arbejdet består hovedsageligt af at følge DSAs daglige arbejde og fastlægge de overordnede retningslinjer for a-kassens arbejde og serviceniveau. Hovedbestyrelsen holder fire ordinære møder om året.

HB gruppebillede
DSAs Hovedbestyrelse 2018-2020 

Medlemmer af DSAs Hovedbestyrelse 2018 - 2020

Formand er Anni Pilgaard (sygeplejerske)

Næstformand er Charlotte Graungaard Falkvard (radiograf)

Du kan se hele DSAs hovedbestyrelse her.

Honorarer for politisk valgte

DSA yder ikke honorarer til politisk valgte formænd, der er lønnet af en faglig organisation.

Hovedbestyrelsesmøder

DSAs hovedbestyrelsesmøder er åbne for medlemmer af DSAs delegeretforsamling. Hvis du som delegeret ønsker at overvære et møde, skal du henvende sig senest tre arbejdsdage, før mødet afholdes. Tilmelding til hovedbestyrelsesmøderne kan ske til Susan Warming, sw@dsa.dk.

Hovedbestyrelsesmøderne holdes typisk i DSA, Sankt Annæ Plads 30, København, fra kl. 9.30 – 15.30.

Der er valg til hovedbestyrelsen hvert andet år på delegeretmødet i lige år, næste gang er 29. oktober 2020.

HB-møder i 2020 afholdes:

  • Fredag 13. marts
  • Torsdag 28. maj
  • Torsdag 17. september
  • Mandag 7. december   

Rejseafregning

Er du medlem af Hovedbestyrelsen eller Delegeretforsamlingen, kan du få godtgjort dine udgifter i forbindelse med møder. Du får i forbindelse med mødeindkaldelsen tilsendt en oversigt over, hvordan du får refunderet de forskellige udgifter. 

Er du i bil, skal du benytte denne blanket: Rejseafregning for HB og Delegeretforsamlingen 


Til top